Air time: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Onderwerp: pesten

Titel Air time
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Onderwerp: pesten
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus onderwerp: pesten
Je leert verder nadenken over het onderwerp van het boek
Gemaakt door Esther Burger

A


Vraag 1

Hoeveel invloed heeft jouw beste vriend(in) op jou? Geef een cijfer van 1 (totaal niet) tot 10 (erg veel) en licht dit cijfer toe.


Vraag 2

Wat heb jij weleens gedaan omdat een vriend(in) dit graag wilde?


B


Jort is de leider in de klas. Hij commandeert iedereen en alles moet gaan zoals hij wil.

Vraag 1

Geef twee voorbeelden waaruit blijkt hoeveel invloed Jort op zijn klasgenoten heeft.


Vraag 2

Sebastiaan wordt meerdere keren door toedoen van Jort buitengesloten. Hoe reageert Sebastiaan hierop?


Vraag 3

Waarom doet Sebastiaan zoveel moeite om Jort uit te dagen?


Vraag 4

Welke effect heeft het gedrag van Sebastiaan op de overige klasgenoten?


Vraag 5

Vind jij dat Sebastiaan goed reageert op het pestgedrag van Jort en zijn klasgenoten of had hij beter anders kunnen reageren? Leg je antwoord uit.


Vraag 6

Denk jij dat Jort zich na de weddenschappen op school anders zal gedragen? Leg uit waarom wel/niet.


C

Sebastiaan probeert zich staande te houden in zijn nieuwe klas. Judith en Camiel zouden wel tegen Jort in willen gaan, maar durven dit niet. Wat voor advies zou je, op basis van Air time, aan hen (= Judith en Camiel) willen geven? Gebruik voor je antwoord ongeveer 50 woorden.