Alles komt goed, altijd: Opdracht

Opdracht niveau Start | Afbeeldingen

Titel Alles komt goed, altijd
Niveau boek 1
Opdracht niveau Start | Afbeeldingen
Studielast 1 uur
Werkvorm alleen
Focus afbeeldingen
Je leert na te denken over de invloed van illustraties op een verhaal.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

1. Heeft de voorkant van Alles komt goed, altijd ervoor gezorgd dat jij dit boek wilde lezen? Waarom wel/niet?

2. Ken jij boeken waarin plaatjes belangrijk zijn? Zo ja, welke boeken?

B

In de meeste boeken voor jongeren vanaf 12 jaar zijn geen illustraties opgenomen. In dit boek is dat wel het geval.

1. Blader nogmaals door het boek en bekijk de afbeeldingen. Noteer de paginanummers van de vijf afbeeldingen die je het mooist, belangrijkst of meest interessant vindt.

2. Leg uit waarom je deze vijf afbeeldingen het mooist, belangrijkst of meest interessant vindt.

3. Noteer bij elke afbeelding die je hebt gekozen wat er op de afbeelding staat. Bij welke gebeurtenis uit het verhaal past deze afbeelding?

4. Waarom hebben de auteur en illustrator ervoor gekozen om afbeeldingen toe te voegen aan het boek, denk je?

5. Wordt het verhaal volgens jou beter door de afbeeldingen? Leg je antwoord uit.

C

1. Nu ga jij een afbeelding maken die bij een gebeurtenis uit het verhaal past. Zorg ervoor dat jouw tekening lijkt op de afbeeldingen in het boek. Gebruik dus alleen de kleur blauw en zorg ervoor dat je afbeelding niet te gedetailleerd is.

2. Beschrijf kort welke gebeurtenis er op jouw afbeelding te zien is.

3. Waarom heb je ervoor gekozen om deze gebeurtenis te tekenen?