Alles komt goed, altijd: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Inleven

Titel Alles komt goed, altijd
Niveau boek 1
Opdracht niveau 1 | Inleven
Studielast 1 uur
Werkvorm alleen
Focus inleven
Je leert je inleven in de hoofdpersoon.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

Mensen hechten waarde aan spullen en voorwerpen die ze mooi vinden of die nuttig en belangrijk voor ze zijn. Zo hechten mensen waarde aan hun telefoon, omdat die nuttig is, maar ook aan de foto’s die er op staan, omdat ze zo herinneringen kunnen bewaren.

1. Welke voorwerpen zijn belangrijk voor jou? Kies er maximaal vijf en noteer deze.

2. Leg uit waarom deze voorwerpen belangrijk voor je zijn.

3. Wat zou je met deze voorwerpen doen als je een poos van huis weg moest en ze niet mee kon nemen?

B

Als Alice en haar familie moeten vluchten, begraaft Alice een zak met dierbare spullen in de tuin.

1. Herlees hoofdstuk 8. Noteer welke voorwerpen Alice in haar jutezak heeft gestopt.

2. Waarom heeft Alice voor deze spullen gekozen, denk je? Leg dit per voorwerp uit.

3. Als Oscar de spullen bekijkt, schaamt Alice zich een beetje. Waarom is dat zo, denk je?

4. Herlees hoofdstuk 23. Hoe voelt Alice zich als ze haar jutezak weer opgraaft? Leg je antwoord uit.

5. Welk voorwerp in de jutezak is het belangrijkste voor Alice, denk je? Leg je antwoord uit.

C

Welke spullen zou jij begraven als jij in Alice’ situatie zat? Leg je antwoord uit.