Alles komt goed, altijd: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Onderwerp

Titel Alles komt goed, altijd
Niveau boek 1
Opdracht niveau 2 | Onderwerp
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of in tweetallen
Focus onderwerp
Je leert na te denken over de vraag wat je kunt leren van een boek.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Bron Het Klokhuis: Wat gebeurde er in de Eerste Wereldoorlog?

A (individueel)

1. Heb je wel eens eerder boeken over oorlog gelezen? Zo ja, noteer de titels. Zo nee, wat maakt dat je voor dit boek gekozen hebt?

2. Denk jij dat het belangrijk is dat mensen boeken over oorlogen lezen? Leg uit waarom wel/niet.

B (individueel of in tweetallen)

1. Bedenk tien vragen over de Eerste Wereldoorlog. Je kunt de 5w+h-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe) als hulpmiddel gebruiken. 

2. Bekijk de aflevering van Het Klokhuis (bron 1) en noteer minimaal vijf dingen die ook voorkomen in Alles komt goed, altijd.
Bijvoorbeeld: De Eerste Wereldoorlog en Alles komt goed, altijd vinden allebei plaats in België.

3. Noteer minimaal vijf zaken die je wél leert door het filmpje te kijken, maar niet door Alles komt goed, altijd te lezen.

4. Noteer minimaal drie zaken die je niet leert door het filmpje te kijken, maar wél door Alles komt goed, altijd te lezen.

5. Noteer de antwoorden op de tien vragen die jullie hebben opgesteld. Noteer achter je antwoord waar je de informatie hebt gevonden: in het filmpje, in het boek of allebei.

C (individueel)

1. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd door Alles komt goed, altijd te lezen?

2. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd door de Klokhuisaflevering te bekijken?

3. Wat vind jij belangrijker: feitenkennis over de Eerste Wereldoorlog of kunnen invoelen 'hoe het was om tijdens de Eerste Wereldoorlog te leven'? Of vind je het allebei belangrijk? Leg je antwoord uit in ongeveer 50 woorden.