Een gang met gele deuren: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Inleven

Stel je voor dat Martje echt bestaat. Na haar ervaringen met een jeugdbende heeft ze besloten om voorlichting te geven op middelbare scholen. Nu komt ze bij jou in de klas om over haar ervaringen te vertellen. Jij mag haar van je docent Nederlands voorstellen aan de klas en na haar voorlichting mag je haar interviewen.

Titel Een gang met gele deuren
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | inleven
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus inleven
Je leert je inleven in de hoofdpersoon.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

Vraag 1

Schrijf een korte tekst (ongeveer 75 woorden) gebaseerd op het boek waarin je Martje voorstelt. Deze tekst lees je aan de klas voor, voordat Martje haar verhaal gaat vertellen.


Vraag 2

Verzin vijf vragen die je aan Martje wil stellen. Zorg ervoor dat je vragen in een logische volgorde staan. Je mag geen vragen stellen die alleen met ja of nee te beantwoorden zijn.


Vraag 3

Verzin de antwoorden die Martje zou kunnen geven. Gebruik per antwoord minimaal 50 woorden. Let erop dat Martje graag wil dat jullie leren van de fouten die zij gemaakt heeft. Ze zal dus best lange antwoorden geven.