Het alfabet van Candice Phee: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Thema

Titel Het alfabet van Candice Phee
Niveau boek 1
Opdracht niveau 1 | Thema
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus thema: autisme
Je leert over autisme.
Gemaakt door Ymkje Visser
Bron 1 Wat is autisme?
Bron 2 Wat is autisme?
Bron 3 Autisme

A

In het verhaal schrijft Candice meerdere brieven aan Denille. Candice vertelt van alles aan haar, terwijl ze haar niet kent en ze blijft brieven schrijven, ook al krijgt ze nooit een brief terug.

 1. Zou jij het vreemd vinden als jij de brieven van Candice in de brievenbus zou krijgen? Leg uit waarom wel/niet.
 2. Leg uit hoe je zou reageren op de brieven.

B

 1. Noteer minimaal drie dingen die je wat vreemd vindt aan Candice; dingen die ze anders doet dan de meeste mensen. 
 2. Heb je tijdens het lezen gedacht dat er iets aan de hand is met Candice? Zo niet, noteer waarom je haar gedrag niet overdreven vreemd vond. Zo wel, noteer wat je dacht dat er aan de hand was.

  Lees de drie bronnen die je bovenaan de pagina vindt. 
 3. Geef aan welke kenmerken uit de bronnen je herkent bij Candice. 
 4. Denk je dat Candice autisme heeft of niet? Leg je antwoord uit.

  Herlees pagina 58. 
 5. In het fragment zegt Candice niet dat ze autistisch is. Waarom denk je dat ze hierover niets zegt? Kies uit de onderstaande antwoorden en leg je antwoord uit in minimaal 25 woorden.

  A. Candice is niet autistisch.
  B. Candice weet niet dat ze autistisch is, omdat haar moeder altijd zegt dat ze niet vreemd is.
  C. Candice schaamt zich ervoor.
  D. Anders, namelijk ... .

C

Uiteindelijk wordt niet duidelijk of Candice wel of niet autistisch is. Misschien vind je dit wel heel jammer, omdat je het een interessant onderwerp vindt om over te lezen, maar misschien vind je het ook heel goed dat ze niet in een hokje wordt gestopt.  

Leg uit of je Het alfabet van Candice Phee een beter of slechter boek had gevonden als Candice overduidelijk als een autistisch meisje was neergezet. Gebruik voor je antwoord minimaal 50 woorden.