Hugo's geniale wereld: Opdracht

Opdracht niveau 1

Titel Hugo's geniale wereld
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus gedrag van de hoofdpersoon
Je leert de hoofdpersoon beter begrijpen
Gemaakt door Ilse Couweleers
Downloads Hugo's geniale wereld_N1 (70 kb)

A

Vraag 1

We maken ons allemaal weleens druk over wat andere mensen van ons vinden. Vul de volgende zin aan: Ik wil graag ... gevonden worden, omdat ... .


Vraag 2

Geef een voorbeeld van een situatie waarin jij je stoerder, slimmer of dommer hebt voorgedaan dan je eigenlijk bent. Waarom deed je dat?


B

Hugo is erg bezig met hoe hij overkomt op anderen. Print bijlage 1 op A3-formaat (zie Downloads) en vul de tabel in.Schrijf bij iedere situatie in de linkerkolom hoe Hugo wil overkomen. Schrijf in de rechterkolom hoe Hugo in het echt is. Bedenk zelf ook nog drie situaties en vul de tabel aan.


C

Maak boven de tabel aan de linkerkant een tekening van hoe Hugo zichzelf graag ziet. Maak aan de rechterkant een tekening van hoe Hugo in het echt overkomt.


D

Vraag 1

Hieronder vind je drie uitspraken. Geef bij iedere uitspraak aan of je het ermee eens bent of niet. Leg ook uit waarom je dat vindt.

Uitspraak A: Je moet soms een beetje stoerder doen dan je eigenlijk bent.

Uitspraak B: Het is het beste om altijd jezelf te zijn.

Uitspraak C: Het is belangrijk om erbij te horen.


Vraag 2

Welke van de drie uitspraken vindt Hugo het belangrijkste? Waarom?


Vraag 3

Wat vind jij zelf het belangrijkste? Waarom?