Nooit meer thuis: Opdracht

Opdracht niveau Start | Hoofdpersoon

Titel Nooit meer thuis
Niveau boek 1
Opdracht niveau Start | Hoofdpersoon
Studielast 1 uur
Werkvorm alleen
Focus hoofdpersoon
Je leert je in te leven in de hoofdpersoon.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Bron Haal deze regel weg als er geen bron of bijlage is, pas anders aan

A

1. Hoe ga jij om met nieuwe mensen in bijvoorbeeld je klas of bij je sportclub?

2. Probeer jij nieuwe mensen te helpen zodat ze zich snel ergens thuis te voelen? Zo ja, hoe doe je dat? Zo nee, waarom doe je dat niet?

3. Stel je voor dat jij nieuw bent in een klas of bij een sportclub. Hoe hoop je dat je klas- of teamgenoten je zullen ontvangen?

B

Lily en haar familie komen aan in Nederland en kennen daar vrijwel niemand.

1. Schrijf twee verschillen op tussen de woonsituatie van Lily in Nederlands-Indië en die in Den Haag.

2. Hoe gedraagt hospita mevrouw De Bruïne zich tegen Lily en haar familie? Kies en leg uit: aardig – afstandelijk – gemeen – onaardig – vriendelijk.

3. Hoe gedraagt Lily’s meester in Den Haag zich tegen Lily? Kies en leg uit: aardig – afstandelijk – gemeen – onaardig – vriendelijk

4. Klik op de link om naar een artikel over Indische Nederlanders op de website NPO3fm.nl te gaan. Lees de alinea's onder het tussenkopje ‘Hoe werden zij ontvangen in Nederland?’

5. Welke twee redenen worden er gegeven voor de kille ontvangst van de Nederlands-Indische mensen?

6. Vind jij de redenen die je bij vraag 5 hebt opgeschreven goede redenen om iemand niet hartelijk te ontvangen? Leg je antwoord uit.

C

Mevrouw De Bruïne en de meester die Lily in Den Haag lesgeeft, doen niet altijd aardig tegen Lily. Doe alsof jij Lily bent en schrijf een brief aan mevrouw De Bruïne of de meester uit Den Haag. Leg daarin de situatie van Lily uit en vertel hoe vervelend het was dat zij onaardig tegen haar deden. Je brief bestaat uit ongeveer 150 woorden.