Broederband 1: De outsiders: Opdracht

Opdracht niveau 2

In (bijna) alle boeken is naast de verhaallaag (alle gebeurtenissen in het boek), ook een diepere laag te vinden. In die diepere laag vind je de boodschap of de betekenis van het boek. In deze opdracht ga je op zoek naar de boodschap van het boek Broederband 1: De outsiders.

Titel Broederband 1: De outsiders
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus boodschap
Je leert wat de boodschap van het verhaal is
Gemaakt door Ilse Couweleers
Downloads Broederband_werkblad opdracht N2 (167 kb)

A

Print het werkblad op A3-formaat, zodat je voldoende werkruimte hebt.

Vraag 1

Ga op zoek naar een afbeelding die je bij Hal vindt passen en plak hem op het werkblad of maak op het werkblad zelf een tekening van Hal. 


Vraag 2

Noteer bij jouw afbeelding van Hal drie sterke eigenschappen en drie zwakke eigenschappen die bij Hal horen.


Vraag 3

Schrijf op het werkblad bij alle namen van de overige Reigers telkens één heel sterke en één zwakke eigenschap van het personage.


Vraag 4

Ga op zoek naar een afbeelding die je bij Thorn vindt passen en plak hem op het werkblad of maak op het werkblad zelf een tekening van Thorn.


Vraag 5

Noteer bij jouw afbeelding van Thorn twee heel sterke en twee zwakke eigenschappen die bij Thorn horen.


Vraag 6

De broederbanden kiezen alle drie een groepsnaam. De groep van Hal kiest voor de naam ‘Reigers’. Vind jij een reiger een heldhaftig dier? Noteer ‘heldhaftig’ of ‘niet heldhaftig’ bij de afbeelding van de reiger op het werkblad.


Vraag 7

Zoek op internet op hoe een reiger een vis vangt. Welke eigenschappen helpen de reiger bij het vangen van een vis? Noteer twee sterke eigenschappen van een reiger bij de afbeelding van de reiger op het werkblad.


Vraag 8

Het eerste deel van de Broederbandreeks heet De outsiders. Zoek de betekenis van het woord ‘outsiders’ op en schrijf de betekenis bij de titel op het werkblad. 


B

Bekijk de mindmap die je hebt gemaakt.

Vraag 1

Wie zijn er allemaal outsiders? Leg je antwoord uit.


Vraag 2

Wat is volgens jou de boodschap van het boek De outsiders? Je mag meerdere antwoorden kiezen. Leg bij de antwoorden die je kiest uit, waarom dat volgens jou de boodschap van het verhaal is.

Optie A Alleen sterke en stoere mensen zijn echte helden.
Optie B Als je niet zo sterk of heldhaftig bent, moet je beter je best doen om erbij te horen.
Optie C Door hard te werken en goed je best te doen, kun je alles bereiken wat je wilt.
Optie D Iedereen heeft een talent.
Optie E Je moet niet te snel over iemand oordelen.
Optie F Anders, namelijk…