Chatroom: Verhaallijnen

Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen

Titel Chatroom
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus verhaallijnen
Je leert reflecteren op de betekenis en werking van meerdere verhaallijnen in een boek.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
 1. Van welk perspectief wordt gebruik gemaakt in Chatroom
  A enkelvoudig ik-perspectief
  B wisselend ik-perspectief
  C enkelvoudig personaal perspectief
  D wisselend personaal perspectief 
  E perspectief van de alwetende verteller
  Als je het antwoord op deze vraag niet weet, vraag je je docent om hulp.
 2. Chatroom heeft drie verhaallijnen. Leg dat uit.
 3. Welke van de drie verhaallijnen vond jij het minst interessant? Waarom?
 4. Had de schrijfster deze verhaallijn ook helemaal weg kunnen laten? Leg uit.
 5. Welke verhaallijn vond jij het meest interessant? Waarom?
 6. Had de schrijfster de andere twee verhaallijnen ook helemaal weg kunnen laten? Leg uit.
 7. Leg uit wat het jou als lezer oplevert om een boek te lezen met meerdere verhaallijnen.
 8. Sommige lezers vinden boeken met meerdere verhaallijnen niet prettig om te lezen: zitten ze net lekker in het verhaal en dan moeten ze schakelen naar een ander verhaal. Hoe is dat voor jou? Leg uit.