De Hongerspelen - deel 1: Opdracht

Opdracht niveau 3

De laatste jaren verschijnen er erg veel Young-Adultverhalen die zich in de toekomst afspelen. De officiƫle naam van dit genre is 'dystopie'.

Titel De Hongerspelen - deel 1
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus genre: dystopie
Je leert wat een dystopie is.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron 1. Vivian van Leeuwen, 'Trend in jeugdliteratuur: het dystopische verhaal', op: Nadelunch.com

Print bron 1

A


Geef je mening over De Hongerspelen. Gebruik ten minste drie beoordelingswoorden en licht elk beoordelingswoord toe aan de hand van een voorbeeld uit het boek.
(Voorbeelden van beoordelingswoorden zijn: saai, spannend, interessant, leerzaam etc.


B

Vraag 1

Leg in je eigen woorden uit wat het verschil is tussen een utopie en een dystopie.


Vraag 2


Onderstreep alle kenmerken van een dystopie die jij herkent in De Hongerspelen.


Vraag 3

Misschien heb jij al meer dystopische verhalen gelezen. Zo ja, noteer de titels.


Vraag 4

De schrijfster van bron 1 suggereert dat er een soort boodschap in dystopische verhalen zit.
Denk jij dat er een boodschap in De Hongerspelen zit? Zo ja, welke?


C

Vraag 1

De schrijfster van bron 1 stelt de vraag 'Waarom zijn deze boeken nou zo populair?'. Ze geeft echter geen duidelijk antwoord op die vraag.
Waarom lezen zoveel jongeren zo graag dystopische verhalen, denk je? Noteer je antwoord in ongeveer 100 woorden.


Vraag 2

Utopische romans voor jongeren bestaan niet of nauwelijks. Hoe komt dat, denk je? Gebruik ongeveer 50 woorden voor je antwoord.


Vraag 3

De schrijfster van bron 1 zegt: 'In romans voor volwassenen is de dystopische wereld een minder populair thema.' Probeer daar een verklaring voor te geven. Gebruik ongeveer 100 woorden.


D

Wat lees jij het liefst? Dystopische verhalen, fantasy of historische verhalen? Waarom? Licht je antwoord toe.