De test: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Behoeften

Titel De test
Niveau boek 2
Opdracht niveau 2 | Behoeften
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus inspiratie
Je leert na te denken over de gradaties van menselijke behoeften.
Gemaakt door Frits Dijkstra

A

Hieronder staan een aantal woorden en woordgroepen die te maken hebben met het leiden van een fijn leven. Kies de vijf belangrijkste uit en plaats deze in onderstaande piramide. Hoe hoger, hoe belangrijker!

voeding, handhaven van de wet, gezondheidszorg, reddingsdiensten, onderdak, elektriciteit, internet, bed, boeken, water

B

Hieronder staat de piramide van Maslov, een Amerikaanse psycholoog, die de menselijke behoeften heeft gerangschikt. Onderin staan de primaire (eerste) behoeften. Als mensen die behoeften hebben vervuld, willen ze andere dingen. Die staan daarboven. 

De laatste ronde van De test speelt zich af in ‘het verwoeste en vervuilde land dat ooit Amerika was’. Zoek in de piramide de behoeften uit de tabel op. Leg in de tabel uit hoe Cia en de anderen deze behoeften proberen te vervullen. Geef bij iedere behoefte minstens één voorbeeld. Er is alvast een antwoord voorgedaan.

Behoefte Vervulling
Fysiologisch Cia vindt een heel brood, een hompje kaas, een zakje rozijnen en een fles water (blz. 256).
Veiligheid en zekerheid ...
Sociaal ...
Erkenning en respect ...
Zelfontplooiing ...

C

Denk je dat het jou en je vrienden zou lukken om de laatste Test te overleven? Leg uit.