De test: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel De test
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het genre van het boek.
Gemaakt door Frits Dijkstra

Je mag ook een film kijken en deze gebruiken als vergelijkingsmateriaal (bijvoorbeeld The Maze Runner, Divergent of The Hunger Games).

A

De laatste jaren verschijnen er erg veel Young-Adultverhalen die zich in de toekomst afspelen. Veel van deze boeken worden tot het genre dystopie gerekend.


  1. Heb jij al meer verhalen gelezen of films gezien die zich in de toekomst afspelen?
    Zo ja, noteer de titels.
    Zo niet, waarom heb je ervoor gekozen om dit boek te lezen? (Ga daarna verder naar opdracht B).
  2. Noem een aantal overeenkomsten tussen deze verhalen en films.

B

Vul de tabel verder in.

Kenmerken dystopie De test Ander(e) dystopisch(e) boek of film
1. De hoofdpersoon ontdekt gaandeweg de waarheid over de wereld waarin zij leven.
2. De hoofdpersonen komen in opstand tegen de regering die hen heeft gemanipuleerd of voorgelogen.
3. De hoofdpersoon ondergaat een ceremonie zodra deze een bepaalde leeftijd heeft bereikt.
4. Personages hebben een bijzondere (niet-alledaagse) naam.
5. De hoofdpersoon wordt verliefd op twee personen (‘love triangle’).
6. Het boek maakt deel uit van een trilogie.

C

  1. Je kent nu de basisopbouw van dystopieën. Hoe origineel vind jij De test binnen het genre ‘dystopie’ op een schaal van 1 tot 10? Leg uit. 
  2. Dystopische boeken zijn tegenwoordig erg succesvol, ondanks het feit dat ze erg op elkaar lijken. Waarom is het genre toch zo populair, denk je? Gebruik minimaal 50 woorden.