Divergent 1: Inwijding: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Afwijkendheid

Titel Divergent 1: Inwijding
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Afwijkendheid
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus afwijkendheid
Je leert nadenken over wat het betekent om afwijkend te zijn
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Tris is Afwijkend: er valt niet duidelijk te zeggen in welke factie ze thuishoort. Er zijn meerdere facties waaruit ze kan kiezen.

Vraag 1

Leg uit waarom het een voordeel kan zijn dat je meerdere facties hebt om uit te kiezen.


Vraag 2

Leg uit waarom het een nadeel kan zijn dat je meerdere facties hebt om uit te kiezen.


Vraag 3

Wat zou er uit jouw persoonlijkheidstest komen, denk je? Leg uit welke factie er uit jouw test zou komen of waarom je Afwijkend zou zijn.


B

Hieronder staan tien verschillende betekenissen van het woord 'afwijkend'.

alternatief – bijzonder – eigenaardig – gestoord – abnormaal – verschillend – uniek – vreemd – apart – bizar

Vraag 1

Welke woorden vind je bij Tris passen? Leg kort uit waarom je dat vindt.


Vraag 2

Welke woorden vind je niet bij Tris passen? Leg kort uit waarom je dat vindt.


Vraag 3

Leg uit op welke manier Tris en de andere Afwijkenden afwijken van de 'normale' personen.


C

In het verhaal is het erg gevaarlijk om Afwijkend te zijn, want de factieleiders willen Afwijkenden vermoorden. Tris' moeder legt uit waarom: "Alle facties leren hun leden op een bepaalde manier te denken en te handelen. En de meeste mensen gedragen zich daarnaar. Voor veel mensen is het niet moeilijk om een bepaald denkpatroon aan te nemen dat werkt, en zij blijven daarbij. Maar ónze geest gaat allerlei verschillende kanten op. Wij kunnen niet beperkt worden tot één bepaalde manier van denken, en dat vinden onze leiders doodeng. Het betekent dat wij niet in bedwang gehouden kunnen worden. En het betekent dat wij altijd voor problemen zullen zorgen, wat ze ook doen."

Vraag 1

Bij vraag B3 heb je opgeschreven waarin Tris en de andere Afwijkenden anders zijn. Vind je dit een reden om hen te vermoorden? Leg je antwoord uit.


Vraag 2

Hoe zou er met de Afwijkenden omgegaan moeten worden, vind jij? Leg je antwoord uit.


Vraag 3

Geef drie voorbeelden uit het dagelijks leven van (groepen) mensen die anders zijn dan anderen en leg uit hoe er met deze (groepen) mensen omgegaan wordt en wat jij hiervan vindt.


Extra

Achterin het boek zijn de symbolen van de vijf facties opgenomen. De Afwijkenden hebben geen symbool, omdat ze bij meerdere facties passen. Zorg ervoor dat de Afwijkenden er ook bij horen en hun eigen symbool krijgen. Ontwerp dit symbool en leg uit wat we erop zien.