Gaten: Verhaallijnen

Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen

Titel Gaten
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus verhaallijnen
Je leert waarom een auteur verschillende verhaallijnen door elkaar heen vertelt.
Gemaakt door Gea Veenstra

In Gaten spelen twee vloeken een belangrijke rol. Zij vormen als het ware een verhaal binnen een verhaal. We noemen dit ook wel verhaallijnen. Gezamenlijk vormen zij een rode draad door het verhaal. Jij gaat analyseren wat de rode draad in de drie verhaallijnen in Gaten is. Bovendien onderzoek jij waarom de auteur gekozen heeft voor deze opzet.

A [verhaallijn 1]       

 1. Herlees hoofdstuk 7.
 2. In dit hoofdstuk lijkt het verhaal over Stanleys over-overgrootvader Elya Yelnats zomaar ineens verteld te worden. Waarom onderbreekt Sachar hier ineens het verhaal over Stanley?

B [verhaallijn 2]

 1. Het verhaal van Kate Barlow wordt in stukjes verteld. Iedere keer begrijp je iets meer van haar leven. Herlees allereerst hoofdstuk 23.
 2. Welke ontwikkeling maakt Katherine door? Hoe is ze van fantastische onderwijzeres in een gevaarlijke rover veranderd?            

C [Verhaallijn 3]
Herlees hoofdstuk 49 en 50. Waarom heeft Sachar hoofdstuk 50 opgenomen in een apart deel denk je?

D

 1. Welk verband zie jij tussen de drie verhaallijnen?
 2. Vind je dat Sachar geslaagd is in zijn opzet om de verhaallijnen met elkaar te verbinden? Leg je antwoord uit.
 3. Zou het boek beter of slechter zijn geworden als je niks had geweten over:
  a. De vloek van Madame Zeroni
  b. De vloek van Kate Barlow
  c. Familie Yelnats
  Leg je antwoord uit in maximaal 150 woorden.