Hart van inkt: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

Het personage Stofvinger heeft een lastig karakter. In sommige gevallen helpt hij Meggie en Mo, maar hij werkt hen soms ook tegen. In deze opdracht ga je proberen Stofvinger beter te begrijpen.

Titel Hart van inkt
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert het handelen van personages begrijpen
Gemaakt door Ilse Couweleers

A

Vraag 1

In welk personage uit Hart van inkt kon je je het beste verplaatsen? Waardoor kwam dat?


Vraag 2

In ieder verhaal probeert de hoofdpersoon een doel te bereiken. De mensen en dingen die hem helpen om zijn doel te bereiken noemen we ‘helpers’. De mensen en dingen die hem tegenwerken noemen we ‘tegenstanders’. Noem twee helpers en twee tegenstanders van Meggie.


Vraag 3

Stofvinger is lastig in te delen. Is hij nu een helper of een tegenstander? Neem een vel papier en schrijf de naam ‘Stofvinger’ in het midden. Schrijf nu aan de linkerkant de dingen die Stofvinger doet om Meggie te helpen. Schrijf aan de rechterkant de dingen die Stofvinger doet waarbij hij Meggie probeert tegen te werken.


Vraag 4

Vind je Stofvinger vooral een helper of vooral een tegenstander? Leg je antwoord kort uit.


Vraag 5

Wat wil Stofvinger graag bereiken? Wat is zijn doel? Schrijf dit doel onder de naam Stofvinger op het vel papier.


Vraag 6

Welke dingen die Stofvinger doet, helpen hem om zijn doel te bereiken? Noteer deze dingen boven de naam Stofvinger op het vel papier. Antwoorden die je al eerder hebt opgeschreven en die ook een antwoord zijn op deze vraag mag je omcirkelen.


Vraag 7

Welke dingen die Stofvinger doet, helpen hem juist niet om zijn doel te bereiken? Noteer deze dingen onder de naam op het vel papier. Antwoorden die je al eerder hebt opgeschreven en die ook een antwoord zijn op deze vraag mag je onderstrepen.


Vraag 8

Geef nu je mening over Stofvinger in ongeveer 50 woorden. Wat vind je van zijn gedrag?


Vraag 9

Wat vind je ervan als een personage een ingewikkeld karakter heeft? Kies een van de antwoorden en vul deze aan:

Optie A: vervelend, want/omdat ...
Optie B: saai, want/omdat ...
Optie C: interessant, want/omdat ...
Optie D: Anders namelijk ...