Latino King: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Einde van het verhaal

Titel Latino King
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Einde van het verhaal
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus einde van het verhaal
Je leert reflecteren op het einde van de roman.
Gemaakt door Gea Veenstra

A

Concentreer je op het open einde van het boek en beantwoord de volgende vragen om een goed beeld te krijgen van de situatie. Castel is inmiddels al weer een tijdje terug in Nederland. Leg je antwoord uit bij iedere vraag.


Vraag 1

Nu Castel weer terug is in Nederland, begrijpt hij nog hoe hij ooit zo in de problemen is gekomen?


Vraag 2

Begrijpt Castel wat zijn eigen verantwoordelijkheid is voor zijn toekomst? Maakt hij gerichte plannen?


Vraag 3

Welke mensen zijn nu belangrijk voor Castel? Welke invloed zullen zij op hem hebben?


Vraag 4

Denk je dat Castel zijn verhaal eerlijk verteld heeft of twijfel je aan zijn oprechtheid?


Vraag 5

Vind je dat Castel veranderd is? Zoek een voorbeeld of passage aan het einde van het boek waarmee je jouw mening beargumenteert.


Vraag 6

Vind je dat zijn ervaring hem sterker gemaakt heeft als persoon? Zoek ook hierbij een voorbeeld of passage in het boek waarmee je dit aantoont.


Vraag 7

Welke problemen verwacht je voor Castel? Waarom?


B

Je gaat nu voor jezelf bepalen of Castel volgens jou op het rechte pad blijft. Bekijk de volgende stellingen en bepaal of je het met deze stellingen eens bent en waarom wel of niet.


Vraag 1

Castel praat zijn eigen fouten goed en geeft iedereen behalve zichzelf de schuld. Het is een kwestie van tijd dat hij weer in de problemen raakt.


Vraag 2

Castel is naïef, wil snel en makkelijk rijk worden en zal nooit veranderen.


Vraag 3

Castel is ongeloofwaardig en gelooft in zijn eigen leugens.


Vraag 4

Castel is kwetsbaar en hij moet beter beschermd worden voor en door zijn omgeving.


Vraag 5

Castel is een held. Het is knap van hem hoe hij de gevangenis overleefd heeft en hoe hij een nieuwe toekomst probeert op te bouwen.


C

Kies een van de volgende opties voor de eindopdracht.


Optie 1

Schrijf een gesloten einde van maximaal 200 woorden waarin jij beschrijft hoe het Castel vergaat. Je mag dit vanuit het perspectief van Castel schrijven, maar je mag er ook voor kiezen om vanuit jezelf te schrijven.


Optie 2

Maak een tekening van een persoon waarbij je ruimte overlaat om er tekst bij te schrijven. Je gaat een hoofd-hart-voeten-handen schema maken waarmee je de gedachten, gevoelens, daden en handelingen van Castel uitbeeldt.


Bij het hoofd omschrijf je zijn gedachten. Je maakt hierbij onderscheid tussen de periode voordat hij in de gevangenis kwam, de periode dat hij in de gevangenis zat en de periode hierna.


Bij zijn hart omschrijf je zijn gevoelens. Ook nu verdeel je deze weer over de drie bovengenoemde perioden.


Bij zijn voeten omschrijf je zijn gangen. Waar is hij naartoe gegaan? Deze verdeel je ook in de drie perioden.


Bij zijn handen omschrijf je zijn daden. Wat heeft hij gedaan? Deze daden verdeel je ook in de drie perioden.