Oorlog zonder vrienden: Hoofdpersoon

Opdracht niveau 1 | Hoofdpersoon

Titel Oorlog zonder vrienden
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Hoofdpersoon
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus hoofdpersoon
Je leert je inleven in de hoofdpersoon.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Download Oorlog zonder vrienden_opdr 12 (13 kb)

A

  1. Heb jij weleens iets gedaan, omdat een ander zei dat je dat moest doen? Waarom wel/niet?
  2. Heb je weleens spijt gehad van iets wat je hebt gedaan om iemand te helpen? Waarom wel/niet?

B

Arnolds vader was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van de NSB. Arnold werd daarom gepest op school en voelde zich vaak alleen. Hij heeft nogal wat doorgemaakt tijdens de oorlog.
Download de bijlage en gebruik deze om de onderstaande vragen te beantwoorden. In de tabel staat al een voorbeeld.

  1. Schrijf vijf belangrijke dingen op die Arnold tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan heeft.
  2. Voor wie heeft Arnold dat gedaan? Schrijf je antwoord op in kolom 2
  3. .Waarom heeft Arnold die dingen gedaan? Schrijf je antwoord op in kolom 3.
  4. Wat zijn de gevolgen van die actie? Maakte hij er mensen bijvoorbeeld blij of juist ongelukkig mee? Schrijf je antwoord op in kolom 4.
  5. Schrijf in kolom 5 op of je Arnolds daden begrijpt. Leg uit waarom je hem wel/niet snapt.

C

  1. Vind jij Arnold een dappere jongen? Leg je antwoord uit.
  2. Noteer de namen van drie landen waar jongens van Arnolds leeftijd tegenwoordig in soortgelijke lastige situaties leven. Als je hier niet uitkomt, kun je altijd je docent om hulp vragen.
  3. Wat voor advies zou je, op basis van het verhaal dat je net hebt gelezen, aan deze jongens willen geven? Leg je antwoord uit.