Percy Jackson 1: De bliksemdief: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Ruimte

Verhalen die gaan over een hoofdpersoon die op een reis of zoektocht gaat, noem je queesten (in Engelstalige games heten dit quests).

Titel Percy Jackson 1: De bliksemdief
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 1 | Ruimte
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus ruimte
Je leert over ruimte en sfeer.
Gemaakt door Lotte Straatsma
Downloads De bliksemdief_opdr12_plattegrond VS (880 kb)

Opdracht 

Print de landkaart van de Verenigde Staten (onder Downloads), bij voorkeur op A3-papier. 

 1. Zoek met behulp van Google Maps alle plaatsen waar Percy voor en tijdens zijn queeste terechtkomt. Noteer de bijbehorende nummers (zie hieronder) op de juiste plek op de kaart en verbind ze met een lijn, zodat je goed kunt zien welke route Percy aflegt:

  1. New York: Manhattan (museum)
  2. Hudsonvallei (Yancy Academy)
  3. Montauk (vakantiehuisje)
  4. Long Island: Halfbloedheuvel
  5. New Jersey: Greyhoundbus, snackbar tante Em
  6. Saint Louis: Gateway Arch
  7. Denver (Colorado): wegrestaurant
  8. Las Vegas: Lotus Hotel en Casino
  9. Los Angeles: pier Santa Monica, West Hollywood (Crusty’s waterbedwinkel), Valencia Boulevard (ingang Onderwereld)
  10. New York: Empire State Building (600e verdieping – Olympus) 

 2. De meeste van bovenstaande plekken worden uitgebreid beschreven in het boek. Kies jouw favoriete plek uit en maak hier een tekening van. 
  Lees de ruimtebeschrijving in het boek nog eens goed door om je tekening zo kloppend mogelijk te maken. 
 3. Lees de literaire theorie hieronder. Zou De bliksemdief een beter of een slechter verhaal zijn als het zich niet in de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld in Luxemburg had afgespeeld? Leg je antwoord uit in minimaal 40 woorden en gebruik hierin de begrippen ruimte en sfeer (zie Literaire theorie). 

(Literaire)theorie

Ruimte en sfeer In verhalen bepalen de plaats, het tijdstip en het weer de sfeer en de spanning. Schrijvers kiezen de ruimte bewust: zij bepalen waar hun verhaal zich afspeelt, welke weersomstandigheden het best passen bij hun verhaal en op welk tijdstip gebeurtenissen plaatsvinden. 
Soms schetst de schrijver alleen maar het decor waartegen gebeurtenissen zich afspelen, maar ruimtebeschrijvingen kunnen ook andere functies hebben. Zo kunnen ruimtebeschrijvingen een personage karakteriseren: het ene personage voelt zich heel erg op zijn gemak in een grote stad, terwijl een ander personage er juist angstig door wordt. Daarnaast kunnen ruimtebeschrijvingen een symbolische functiehebben: het kantoor van de directeur is een mooie kamer op de bovenste verdieping van het gebouw (macht) of het plenst wanneer twee personages uit elkaar gaan (verdriet).