Percy Jackson 1: De bliksemdief: Opdracht

Opdracht niveau 3

De bliksemdief zit vol met verwijzingen naar beroemde Griekse mythen. Zulke verwijzingen in een boek naar een ander verhaal, film of muziek noem je intertekstualiteit.

Titel Percy Jackson 1: De bliksemdief
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus Intertekstualiteit
Je leert intertekstualiteit herkennen en begrijpen.
Gemaakt door Lotte Straatsma

A

Neem het schema over en noteer zoveel mogelijk verwijzingen naar de Griekse mythologie die je in het boek zijn opgevallen. Je mag zowel personages als mythen noemen. In de tabel hebben we alvast twee voorbeelden voorgedaan.

Schema

Personages Mythes
Dionysus: god van de wijn (p. 68) Kronos, koning van de Titanen, at zijn kinderen op, omdat hij hen niet vertrouwde. (p.13)
... ...
... ...
etc.

B


Je zou kunnen zeggen dat er in De bliksemdief sprake is van een verdubbeling. Aan de oppervlakte heb je het verhaal - de zoektocht van Percy, Annabeth en Grover naar de verdwenen bliksemschicht - en daaronder liggen de Griekse mythes waarnaar De bliksemdief verwijst.

  1. Wat vind jij van deze verdubbeling, van de verhaallaag en de onderliggende mythes, in De bliksemdief? Leg je antwoord uit.
  2. Wat is volgens jou de meerwaarde van deze verdubbeling? Licht je antwoord toe in minimaal 30 woorden.


C

  1. Welk mythologisch personage zou jij zelf willen zijn?
  2. Verwerk dit personage in een spannende actiescène van minimaal 500 woorden die aan Percy’s queeste kan worden toegevoegd. Geef duidelijk aan waar in het verhaal jouw scène plaatsvindt.


D


Laat je verhaal lezen aan een klasgenoot en vraag hem/haar wat hij/zij goed vond aan je verhaal.