Touching Juliette 1: Vrees me: Opdracht

Opdracht niveau 1

Titel Touching Juliette 1: Vrees me
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus schrijfstijl
Je leert de schrijfstijl van Mafi begrijpen.
Gemaakt door Ymkje Visser

A

Vraag 1

Wat is je opgevallen aan de stijl waarin Vrees me geschreven is?


Vraag 2

Wat vind je van deze schrijfstijl? Leg je antwoord uit.


B

In Vrees me ben je onderstaande verschijnselen tegengekomen tijdens het lezen:

Vraag 1

Leg bij ieder voorbeeld uit wat er bijzonder is aan de manier van schrijven.


Vraag 2

Ben je één of meerdere van deze verschijnselen al eens eerder tegengekomen in een verhaal? Zo ja, noteer in welk verhaal.


C

Waarom zou Mafi het verhaal op deze manier geschreven hebben? Leg ook uit waarom je dit denkt. Kies uit:

Optie A: Mafi schrijft de dingen op zoals ze in haar hoofd zitten. Als ze iets anders bedenkt, streept ze het vorige door en als ze iets belangrijk vindt, schrijft ze het drie keer op.
Optie B: Mafi wil dat het dikke boek vlot leest en op deze manier schiet het lekker op.
Optie C: Mafi hoopt de lezer op deze manier een beter beeld te geven van wat er in Juliettes hoofd speelt. De bijzondere verschijnselen beschrijven de gedachten van Juliette en daardoor snapt de lezer de gedachten van Juliette beter.
Optie D: Mafi wil het verhaal hierdoor extra spannend maken. De lezer wordt een beetje in verwarring gebracht en dit maakt het verhaal spannend.


D

Wat vind jij van Mafi's schrijfstijl? Kies uit onderstaande antwoordmogelijkheden en licht je antwoord toe.

Optie A: Ik vind Mafi's schrijfstijl geslaagd, want ik vind het leuk dat het anders is dan normaal.
Optie B: Ik vind Mafi's schrijfstijl geslaagd, want het verhaal wordt nu op een mooiere manier verteld en dat maakt het leuker om het te lezen.
Optie C: Ik vind Mafi's schrijfstijl niet geslaagd, want ik vind dat een boek in goed Nederlands moet worden geschreven.
Optie D: Ik vind Mafi's schrijfstijl niet geslaagd, want ik moest heel vaak zinnen opnieuw lezen, omdat ik erover struikelde.
Optie E: Anders, namelijk……