Touching Juliette 1: Vrees me: Opdracht

Opdracht niveau 3

Opdracht A kun je al tijdens het lezen maken. Opdracht B t/m D maak je na afloop.

Titel Touching Juliette 1: Vrees me
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert reflecteren op de stijl van de auteur.
Gemaakt door Ymkje Visser
Bron 'Stijlleer', in: J.A. Dautzenberg, Literatuurgeschiedenis en -theorie. Malmberg, Den Bosch, 2009, p.295

A

Noteer minimaal vijf zinnen uit het boek die jij erg mooi/bijzonder/onduidelijk/lelijk/etc. vindt. Leg ook uit waarom je dit vindt.


B

In veel recensies over Vrees me wordt ingegaan op de bijzondere schrijfstijl van Tahereh Mafi. Volgens recensenten 'komt de worsteling van Juliette goed uit de verf door de bijzondere schrijfstijl die Mafi hanteert' en is de schrijfstijl 'prachtig en meeslepend'.


Vraag 1

Wat vind jij van Mafi's schrijfstijl? Spreekt deze je aan of juist niet? Licht je antwoord toe in minimaal 30 woorden.


Lees de literaire theorie over beeldspraak.

Vraag 2

Hieronder staat een fragment uit het begin van Vrees me. Noteer alle vormen van beeldspraak die je ziet.

'Het beton is ijskoud en voelt stroever dan normaal, maar ik heb deze ijzige temperaturen liever dan de benauwde vochtigheid van hete zomerdagen. Zomer is net een gaspitje dat alles in de wereld graad voor graad opwarmt tot het kookpunt. Het belooft miljoenen adjectieven, maar het enige wat je krijgt, is een neus vol stank en bederf. Ik haar de hitte en de plakkerige, zweterige troep die hij veroorzaakt. Ik haat de futloze verveling van een zon die te druk met zichzelf bezig is om op te merken hoeveel ontelbare uren we in zijn aanwezigheid moeten doorbrengen. De zon is een arrogant ding, dat de wereld gewoon de rug toekeert wanneer het genoeg van ons heeft.'


Vraag 3

Herschrijf deze passage zo dat er geen enkele vorm van beeldspraak meer in zit. Zorg ervoor dat je de inhoud niet verandert.


Vraag 4

Vergelijk beide teksten met elkaar. Wat is het effect van de door Mafi gebruikte beeldspraak? Leg je antwoord uit in minimaal 50 woorden.


Vraag 5

Hoe belangrijk is de stijl van een boek of auteur voor jou? Leg je antwoord uit.


C

Over literatuur wordt wel gezegd dat het daarin niet alleen om de inhoud gaat, maar ook om de verpakking. Het gaat dus niet alleen om het verhaal, maar ook om hoe de auteur dat verhaal vertelt. Vind jij dat we Vrees me, op basis van bovenstaande uitspraak, tot de literatuur moeten rekenen? Leg je antwoord uit.


D

Stel dat jij één zin uit Vrees me op een T-shirt mag laten drukken, voor welke zin zou jij dan kiezen? Leg je antwoord uit.


(Literaire) theorie

Beeldspraak
In alle vormen van taalgebruik komen woorden en uitdrukkingen voor die niet letterlijk maar figuurlijk bedoeld zijn. Voorbeelden uit de omgangstaal zijn: 'Jullie kletsen als een kip zonder kop', 'Zij straalde van vreugde' of 'Daarbinnen is het net een varkensstal!'. Zulk figuurlijk taalgebruik noemen we beeldspraak.