Twilight 1: Een levensgevaarlijke liefde: Opdracht

Opdracht niveau 1

Titel Twilight 1: Een levensgevaarlijke liefde
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1
Studielast 1 uur
Werkvorm tweetal
Focus personages: relaties
Je leert de relatie tussen personages in kaart te brengen en te analyseren
Gemaakt door Cilla Geurtsen
Downloads Bijlage sociogram (703 kb)

Vraag 1

[samen]
Vraag 1a

Schrijf de namen van zoveel mogelijk personages uit Twilight op. Kijk niet in je boek.


Vraag 1b

Hoeveel namen wist je?


Vraag 1c

Wie ben je vergeten? (Kijk nu wel in je boek.)


Vraag 1d

Hoe zou dat komen?


Vraag 2

[samen]
Een sociogram is een schema waarin je alle personages in hun relatie tot de andere personages laat zien. Bekijk de voorbeelden onder Downloads.


Vraag 3a

Maak een sociogram van de personages uit Twilight. Wees volledig.


Vraag 3b

Benoem ook de relaties die de personages met elkaar hebben en voeg toe tot welk 'wezen' een personage behoort. Als je al weet wat voor wezens Jacob en sommige van zijn reservaatgenoten zijn, dan mag je dat ook verwerken. 


Vraag 4

Geef aan wie volgens jullie de hoofdpersoon is/wie de hoofdpersonen zijn van Twilight. Ondersteun jullie antwoord met drie argumenten.


Vraag 5

Zijn jullie het eens met de volgende stelling? 'Een boek kan maar één hoofdpersoon hebben.' Leg ook uit waarom jullie het (on)eens zijn met deze stelling. Je mag voorbeelden gebruiken uit andere boeken die je gelezen hebt.