Wonder: Opdracht

Opdracht niveau 3

Soms schrijven schrijvers over films, boeken, muziek of kunst van anderen. Meestal doen schrijvers dit niet voor niks, maar heeft het een functie. Dit heet intertekstualiteit. In Wonder wordt Star Wars bijvoorbeeld vaak aangehaald.

Titel Wonder
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus intertekstualiteit
Je leert begrijpen waarom een schrijver naar andere schrijvers, films, series etc. verwijst
Gemaakt door Ymkje Visser
Bron 1 Natalie Merchant, 'Wonder', op: Youtube.com
Bron 2 David Bowie, 'Space Oddity', op: Youtube.com
Bron 3 Christina Aguilera, 'Beautiful', op: Youtube.com
Bron 4 'De olifantman', via: Google.com
Bron 5 Andain, 'Beautiful things', op: Youtube.com
Bron 6 Eurythmics, 'Beautiful Child', op: Youtube.com

A

Lees het hoofdstuk ‘Lam naar de slachtbank’ (blz. 54 en 55) nog eens. In dit hoofdstuk speelt Star Wars een rol. Julian vergelijkt Auggie met Darth Sidious. Welke vergelijking(en) bestaat/bestaan er tussen hen? Waarom zou de schrijver deze vergelijking in het boek hebben verwerkt? 


B

In bovenstaande situatie wordt door de schrijver nog enige uitleg gegeven over de verwijzing naar Star Wars. In Wonder zijn echter nog veel meer verwijzingen opgenomen waarbij de schrijver niks uitlegt. In de volgende opdracht ga je proberen er zelf achter te komen waarom de schrijver de verwijzingen heeft opgenomen.

Vraag 1

Het boek en het eerste deel beginnen met fragmenten uit het liedje ‘Wonder’ van Natalie Merchant. Bekijk bron 1 en luister goed naar de tekst van het liedje. Zoek de songtekst desnoods op. Waarom past dit liedje bij Auggie en bij het boek Wonder?


Vraag 2

Bekijk bron 2 (‘Space Oddity’ van David Bowie, de verwijzing aan het begin van deel twee, VIA). De verwijzing gaat over iets wat ver boven de wereld uitstijgt en waar niks aan gedaan kan worden. Wat zou Via bedoelen, denk je?


Vraag 3

Deel drie begint met een stukje uit het lied ‘Beautiful’ van Christina Aguilera (zie bron 3). Deel drie is geschreven vanuit Summer. Over wie heeft Summer het in de verwijzing en waarom past deze tekst bij haar?


Vraag 4

'Dit is mijn geheim. Het is heel simpel. Alleen met je hart kun je helder zien. De belangrijke dingen zijn niet zichtbaar voor het oog' is het begin van deel vier, JACK. Deze tekst komt niet uit een liedje. Zoek uit waar deze tekst vandaan komt en leg uit hoe we deze tekst op moeten vatten, vanuit Jack gezien.


Vraag 5 a

Leg uit wat je denkt dat de verwijzing aan het begin van deel vijf betekent voor het boek.


Vraag 5 b

Bekijk nu bron 4. Klopt je antwoord bij a nog of denk je nu dat de verwijzing een andere betekenis heeft?


Vraag 6

Deel zes is weer geschreven vanuit Auggie. Lees de verwijzing die aan het begin van dit deel staat. Zou deze verwijzing ook al bij het eerste deel gestaan kunnen hebben? Leg uit waarom wel/niet.


Vraag 7

Bekijk bron 5 (‘Beatiful things’ van Andain). Welke betekenis heeft dit liedje voor Amanda? Waar doelt de schrijfster op bij deze verwijzing?


Vraag 8

Bij welke scène uit het laatste deel past het liedje ‘Beautiful child’ (bron 6) van Eurythmics specifiek? En waarom juist bij die scène?


C

Gebruik bij deze vraag je antwoorden bij vraag B. Wat voegen alle verwijzingen bij vraag B toe aan Wonder?


D

Is er een liedje, een film, een boek of iets anders dat jij goed bij Wonder vindt passen? Kies iets wat je bij het hele boek of bij een bepaalde scène vindt passen. Leg je keuze uit en licht toe bij welk deel van het boek het past. Gebruik minimaal 150 woorden.