20 vragen voor Gloria: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel 20 vragen voor Gloria
Niveau boek 3
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert personages beter te doorgronden.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk
Downloads bijlage opdracht N3

A

1. Wat voor cijfer geef jij je leven? Geef minimaal 2 argumenten voor dit cijfer.

2. Zijn er dingen in je leven die je graag anders zou willen zien? Zo ja, welke?

3. Welke mensen of dingen zijn het allerbelangrijkste in jouw leven? Leg uit waarom.

B

In 20 vragen voor Gloria zijn Gloria en Uman de belangrijkste personages. Download de bijlage en noteer de antwoorden op onderstaande vragen voor beide personages in de tabel.

1. Welk cijfer zouden Gloria en Uman hun leven geven voordat ze weglopen, denk je? Leg je antwoord uit.

2. Welke mensen of dingen zijn het allerbelangrijkste in het leven van Gloria en Uman voordat ze elkaar leren kennen? Leg uit waarom je voor deze mensen of dingen kiest.

3. Hoe is de relatie met hun ouders/opvoeders?  

4. Hoe kun je het karakter van Gloria en Uman omschrijven voordat ze weglopen?

5. Waarom besluiten Gloria en Uman weg te lopen?

6. Welke innerlijke verandering maken Gloria en Uman door tijdens hun avontuur?

7. Welk cijfer zouden Gloria en Uman hun leven geven na hun wegloopavontuur, denk je? Leg je antwoord uit.

C

1. Bij vraag B heb je verschillende vragen voor zowel Gloria als Uman beantwoord. Hoe hebben deze twee personages elkaar beïnvloed in de korte tijd dat ze elkaar kenden? Onderbouw je antwoord met minimaal twee voorbeelden uit het boek.

2. Welk personage maakt de grootste ontwikkeling door: Gloria of Uman? Leg je antwoord uit en maak daarbij gebruik van de antwoorden die je bij B hebt genoteerd.