20 vragen voor Gloria: Opdracht

Opdracht niveau 4 | Grondmotief

Deze opdracht kun je prima alleen maken, maar als je samenwerkt met iemand anders, kun je overleggen en daar kom je vaak verder mee. Als je samenwerkt, noteer dan steeds eerst je eigen antwoord en bespreek jullie antwoorden vervolgens met zijn tweeën. Formuleer uiteindelijk één gezamenlijk antwoord.

In deze opdracht houd je je bezig met de vraag waarover 20 vragen voor Gloria op een dieper niveau gaat.

Titel 20 vragen voor Gloria
Niveau boek 3
Opdracht niveau 4 | Grondmotief
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel of in tweetal
Focus motieven en grondmotief
Je leert je leert waar het verhaal op een diepere laag over gaat.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

Je kunt zeggen dat 20 vragen voor Gloria over een aantal 'onderwerpen' gaat die herhaaldelijk voorkomen in het verhaal. In de literatuurwetenschap noemen we zulke terugkerende elementen 'motieven'. Veel van de mensen, dingen, gebeurtenissen en situaties waarover wordt verteld, horen bij een of meer van deze motieven.

1. Een van de motieven van 20 vragen voor Gloria is 'het lot'. Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en/of situaties uit 20 vragen voor Gloria die jij bij dit motief vindt horen.

2. Noteer tien mensen, dingen, gebeurtenissen en/of situaties uit 20 vragen voor Gloria die bij het motief 'relaties' horen.

3. Hieronder staan nog vier andere motieven uit 20 vragen voor Gloria. Leg met behulp van voorbeelden uit waarom dit motieven zijn.

    A Twijfels
    B Avontuur
    C Schuld(gevoelens)
    D Het pakje kaarten

4. Welke van alle motieven die hierboven genoemd zijn, vind jij het belangrijkst? Leg je antwoord uit.

B

1. De titelverklaring van 20 vragen voor Gloria lijkt simpel: inspecteur Ryan stelt 20 vragen aan Gloria over de tijd waarin Gloria en Uman vermist waren. Welke diepere betekenis heeft de titel nog meer?

2. Lees de (literaire) theorie hieronder.

Kijk nog eens naar je antwoorden op de A-vragen en formuleer wat volgens jou het grondmotief is van 20 vragen voor Gloria.

 

Literaire theorie

Grondmotief: Vaak kun je een soort 'boodschap' uit een verhaal halen. Deze boodschap noem je het 'grondmotief'. Dat staat niet letterlijk in het boek, maar dat mag je zelf, in je eigen woorden, formuleren. Je zegt dan in één zin welke 'hoofdgedachte' jij uit het boek kunt halen.
Zo zouden sommigen het grondmotief uit Harry Potter misschien verwoorden als 'Het goede kan niet bestaan zonder het kwade', terwijl iemand anders zou zeggen 'Ouder worden betekent ook dat je afscheid moet nemen.' Deze zinnen zijn allebei goed, omdat ze allebei iets heel belangrijks zeggen over waar het verhaal om gaat.