Een weeffout in onze sterren: Opdracht

Opdracht niveau 4

Hazel en later ook Augustus, is helemaal in de ban van het boek Een vorstelijke beproeving door Peter van Houten. In feite zijn de citaten uit dit boek vertalingen van gedichten van Emily Dickinson. Jij gaat uitzoeken wat het verband is tussen Een weeffout in onze sterren en Een vorstelijke beproeving en waarom de auteur gekozen heeft voor deze opzet.

Titel Een weeffout in onze sterren
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 4
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus verhaallijnen
Je leert verbanden tussen verschillende verhaallijnen te analyseren
Gemaakt door Gea Veenstra

A

Verhaallijn Hazel

Vraag 1

Herlees hoofdstuk 12.


Vraag 2

Hazel baalt enorm van het feit dat haar favoriete boek midden in een zin eindigt. Ze wil weten hoe het verder gaat met de moeder van Anna. Waarom is dat voor Hazel zo belangrijk?


Vraag 3

Herlees hoofdstuk 24.


Vraag 4

Waar maakt Hazel zich zorgen om als het gaat om haar moeder?


Vraag 5

Welk verband zie jij tussen de twee verhaallijnen als het gaat om de relatie tussen het hoofdpersonage en haar moeder?


Vraag 6

Wat vind je ervan dat Green deze verhaallijnen naast elkaar heeft gezet. Heeft dit iets toegevoegd aan het thema? Leg je antwoord uit.


B

Verhaallijn Augustus

Vraag 1

Je gaat nu kijken naar het personage Augustus oftewel Gus. Herlees hiervoor hoofdstuk 6. Wat valt je op als je dit hoofdstuk herleest? Let vooral op zijn relatie met Caroline Mathers.


Vraag 2

Waarom durfde Gus het opnieuw aan om een intieme relatie met een meisje met kanker te beginnen?


Vraag 3

Welke ontwikkeling maakte Hazel door? Ze wilde immers geen tijdbom zijn?


Vraag 4

Wat heeft ervoor gezorgd dat Hazel en Gus uiteindelijk toch een stelletje worden?


Vraag 5

Wat vind je ervan dat Green opnieuw een verhaallijn heeft geïntroduceerd (het verleden van Gus) om de relatie tussen Hazel en Gus uit te leggen? Leg je antwoord uit.


C 

Verhaallijn Peter van Houten

Vraag 1

Herlees hoofdstuk 23 en 25. In deze hoofdstukken wordt duidelijk waarom Van Houten Een vorstelijke beproeving geschreven heeft en in hoofdstuk 25 lees je de brief van Gus aan Van Houten. Hij vraagt hem een grafrede te schrijven voor Hazel.


Vraag 2

Welk verband zie jij tussen het einde van beide verhaallijnen?


Vraag 3

Vind je dat Green geslaagd is in zijn opzet om de verhaallijnen met elkaar te verbinden? Leg je antwoord uit.


D

Zou het boek beter of slechter zijn geworden als je niks had geweten over:

  1. Hazel
  2. Augustus
  3. Peter van Houten

Leg je antwoord uit in maximaal 150 woorden.