Hoe ik nu leef: Opdracht

Opdracht niveau 3

Hoe ik nu leef wordt verteld door Daisy. Ze babbelt er lustig op los en springt soms van de hak op de tak. Daardoor heb je misschien niet meteen in de gaten gehad dat ze soms dingen weglaat, niet helemaal vertelt of op zo'n manier vertelt dat het lijkt alsof iets anders is dan het eigenlijk is. In deze opdracht ga je onderzoeken welke Daisy er schuilgaat achter haar 'gebabbel'.

Titel Hoe ik nu leef
Niveau boek niveau 3
Opdracht niveau 3
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus stijl
Je leert nadenken over wat het taalgebruik zegt over een personage
Gemaakt door Marlies Schouwstra

A

Lees de zinnen A tot en met D en beantwoord de vragen.

Zinnen
Ik bleef met mijn hak in de tramrails haken …

Zin A: … en ging echt, werkelijk, helemaal languit op mijn bek.
Zin B: … en ik viel op mijn knie.
Zin C: … en ik maakte een fraaie landing op het plaveisel.
Zin D: … en ik verloor mijn evenwicht.

Vraag 1

Welke zin is het meest neutraal?


Vraag 2

In welke zin wordt de gebeurtenis erger gemaakt dan het is?


Vraag 3

In welke zin wordt de gebeurtenis minder erg gemaakt dan het is?


Vraag 4

In welke zin wordt de gebeurtenis mooier gemaakt dan het eigenlijk is?


Vraag 5

Verzin een reden waarom je het niet aan anderen zou vertellen als jij met je hak in de tramrails was blijven haken en was gevallen.


B

Als je neutrale taal gebruikt, vertel je precies en duidelijk wat er aan de hand is. In alle andere gevallen geef je een ander, vertekend beeld van de gebeurtenissen.

Als je iets erger maakt dan het is, overdrijf je.
Als je iets minder erg maakt, gebruik je een understatement.
Als je iets mooier maakt dan het is, gebruik je bloemrijke taal.

Noteer voorbeelden van situaties waarin je zelf:

1. hebt overdreven
2. een understatement hebt gebruikt
3. bloemrijke taal hebt gebruikt

Leg bij elk voorbeeld uit waarom je dat deed (bijvoorbeeld omdat je je schaamde, omdat je je ouders niet boos wilde maken etc.)


C

Vraag 1

Waarvan maakt Daisy gebruik in deel 1 van Hoe ik nu leef? Je mag meerdere antwoorden kiezen. Geef bij elk antwoord een voorbeeld uit hoofdstuk 2.
Optie A: neutraal taalgebruik
Optie B: overdrijving
Optie C: understatement
Optie D: bloemrijke taal


Vraag 2

Waarom vertelt Daisy niet gewoon op een neutrale, zakelijke manier wat er allemaal is gebeurd? Kies uit:

Optie A: Ze doet een beetje stoer, omdat ze bang is om gekwetst te worden.
Optie B: Ze doet haar best om grappig te zijn, omdat dat leuker om te lezen is.
Optie C: Ze doet een beetje raar, omdat ze niet weet hoe het er in Engeland aan toe gaat.
Optie D: Ze praat veel, omdat ze vol met spanning zit.


Vraag 3

Daisy vertelt over het algemeen vrij uitgebreid over alle gebeurtenissen, wat ze denkt en wat ze voelt. Er is echter één ding waarover ze maar heel af en toe, in onopvallende zinnetjes iets zegt.

Vraag 3a

Waarover vertelt ze bijna niets?

Vraag 3b

Waarom vertelt ze daar bijna niets over, denk je? Geef uitgebreid antwoord in ongeveer 100 woorden.


D

Herlees een paar bladzijden uit deel 2 van Hoe ik nu leef.

Vraag 1

Leg uit wat het verschil is tussen Daisy's taalgebruik in deel 1 en deel 2.


Vraag 2

Leg uit wat er veranderd is in de situatie waarnaar in vraag C3 is gevraagd.


Vraag 3

De laatste zin van het verhaal is 'Dat is hoe ik nu leef.' Het woordje 'nu' duidt op een verschil met hoe Daisy vroeger leefde. Leg uit wat dat verschil is en maak daarbij gebruik van je antwoord op vraag C2.