Kinderen van moeder aarde: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Ruimte

Deze opdracht kan je het best tijdens het lezen maken. Download en print daarvoor eerst de kaart uit de bijlage. Tip: print de kaart als dat mogelijk is op A3-formaat.

Titel Kinderen van moeder aarde
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Ruimte
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus ruimte
Je leert de ruimte waarin het verhaal zich afspeelt beter begrijpen.
Gemaakt door Ilse Couweleers
Bijlage wereldkaart

A

In het eerste hoofdstuk ‘De grote ramp’ krijg je veel informatie. Door de Grote Ramp is de aarde totaal veranderd. 

 1. Je leest in het eerste hoofdstuk dat de plaats van de polen verandert. De noordpool komt door de ramp op de plaats van Japan te liggen en Zuid-Amerika is de nieuwe zuidpool geworden. Schrijf noordpool bij Japan en zuidpool bij Zuid-Amerika. Draai de kaart daarna zo dat de nieuwe noordpool bovenaan komt te liggen en de nieuwe zuidpool onderaan.
 2. Waar zou nu de evenaar liggen? Teken de evenaar op de juiste plaats op de kaart.
 3. Welk land krijgt de naam Thule? Schrijf Thule op de juiste plaats op de kaart.
 4. Schrijf bij het land Thule minimaal drie dingen die je over het land te weten komt.

B

In hoofdstuk 7 ‘De eerste expeditie’ lees je meer over de rest van de wereld.

 1. Geef op de kaart aan waar het Groot Badense Rijk ongeveer ligt.
 2. Schrijf bij het Groot Badense Rijk minimaal drie dingen die je over dit land te weten komt.
 3. Je leest dat de Thulenen het land Merika kennen. Kijk eens goed naar de naam van dit nieuwe land en zoek op de kaart de plaats waar dit nieuwe land ligt. Schrijf Merika op de juiste plaats op de kaart.
 4. De Badeners doen in Zürich een grote ontdekking. Zoek op waar Zürich ligt en zet een stip op de juiste plaats op de kaart.
 5. De Badeners voeren handel met de inwoners van een groot eiland: de Britten. Waar ligt het Britse Eilandenrijk? Schrijf de naam op de juiste plaats op de kaart.

C

Als de Badeners in Thule aankomen kunnen ze met de Thulenen communiceren in een taal die de Badeners het Brits noemen. Het Brits lijkt erg op de taal die de Thulenen kennen als het Kanadees.

 1. Zoek op de kaart waar het land Kanada ligt en schrijf de naam van het land op de juiste plaats.
 2. Waarom lijken het Brits en het Kanadees zo op elkaar?  

D

In de rest van het verhaal kom je steeds meer te weten over hoe Thule en het Badense Rijk eruit zien. Noteer op de kaart nog minimaal vijf dingen die je over de landen te weten komt. Doe dit in steekwoorden of zoek plaatjes die je bij de landen vindt passen en plak ze op de kaart.  

E

Heeft het maken van deze opdracht je geholpen om het verhaal beter te begrijpen? Leg je antwoord uit.