Kinderen van moeder aarde: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Boodschap

Titel Kinderen van moeder aarde
Niveau boek 3
Opdracht niveau 3 | Boodschap
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus boodschap
Je leert over de boodschap van het verhaal na te denken.
Gemaakt door Ilse Couweleers

A

Als je zou moeten kiezen tussen Thule en het Groot Badense Rijk, waar zou je dan het liefst willen wonen? Leg je antwoord uit.

B

  1. Wat is er in Thule beter geregeld dan in het Groot Badense Rijk? Noteer minstens drie dingen.
  2. Wat is volgens de Thulenen de reden dat zij sommige zaken beter voor elkaar hebben dan de Badeners?
  3. Vind je dat de Thulenen gelijk hebben? Leg je antwoord uit.

C

De samenleving van Thule lijkt in sommige opzichten op de samenleving van Nederland in bijvoorbeeld de jaren ’50. In de onderstaande tabel vind je een aantal voorbeelden van hoe de maatschappij er toen in Nederland uitzag.

  1. Noteer in de kolom ‘situatie in Thule’ hoe de samenleving in Thule er op dit punt uitziet. Er is alvast een voorbeeld gegeven.
  2. Noteer in de laatste kolom minimaal één passend voorbeeld uit het boek. Er is alvast een voorbeeld gegeven.
Situatie in Nederland Situatie in Thule Voorbeeld uit het boek
Mannen bekleden de belangrijke posities / hebben de macht. Vrouwen bekleden de belangrijke posities / vrouwen hebben de macht De Konega in Thule is een vrouw.
Vrouwen zorgen voor de kinderen.
Binnen het huwelijk is de man de baas.
Vooral mannen volgen hogere opleidingen. Zij krijgen immers de banen die bij deze opleidingen horen.
Er is een duidelijke verdeling van mannen- en vrouwenberoepen.

D

Onder andere in de jaren ’60 kwamen veel Nederlandse vrouwen in opstand tegen de ‘mannenmaatschappij’. Deze periode wordt ook wel de tweede feministische golf genoemd. 

  1. Kijk nog eens naar de tabel van opdracht C. Waartegen denk je dat de vrouwen in de tweede feministische golf protesteerden?
  2. Aan het eind van het boek stellen Christian, Thura, Rajo en Anouk een belangrijke vraag aan de vrouwenraad. Wat vragen ze?
  3. Met welke argumenten onderbouwen ze hun verzoek?

E

Wat is de boodschap die Thea Beckman met behulp van het boek wil overbrengen? Kies een van de antwoordopties en leg je antwoord uit.

A. Vrouwen zijn net zo goed in het regeren als mannen.
B. Vrouwen kunnen beter regeren dan mannen.
C. Vrouwen denken dat ze beter kunnen regeren dan mannen, maar dat is niet waar.
D. Mannen en vrouwen moeten samen regeren, want alleen zo zorg je ervoor dat niemand zich buiten- of uitgesloten voelt.
E. Anders, namelijk...