Schildpadden tot in het oneindige: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Relaties

Titel Schildpadden tot in het oneindige
Niveau boek 3
Opdracht niveau 2 | Relaties
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: relaties
Je leert de verhouding tussen Aza en Daisy beter begrijpen.
Gemaakt door Ymkje Visser

A

 1. Wat versta jij onder een goede vriendschap? Heeft iemand wel eens een vriendschap met jou verbroken, omdat jij iets hebt gedaan wat de ander niet vond kunnen? Leg je antwoord uit.
 2. Heb jij wel eens een vriendschap verbroken, omdat een vriend(in) iets heeft gedaan wat jij niet vond kunnen? Leg je antwoord uit.
 3. Wat moet iemand absoluut niet doen als hij jou wil behouden als vriend?


B

Aza en Daisy hebben een vriendschap die nogal op de proef wordt gesteld.

 1. Leg uit wat het voor Daisy lastig maakt om bevriend te zijn met Aza.
 2. Leg uit wat het voor Aza lastig maakt om bevriend te zijn met Daisy.
 3. Vind jij dat Aza en Daisy een goede vriendschap hebben? Leg uit waarom wel/niet.


C
Daisy is een populaire fanfictieschrijfster. Eén van de karakters die wordt beschreven is Ayala, oftewel Aza. Herlees op pagina 206 en 207 wat Aza leest over Ayala.

 1. Hoe zou jij reageren als je Aza was?
  Op pagina 226 confronteert Aza Daisy met datgene wat ze gelezen heeft. Herlees pagina 226 tot en met 230.
 2. Vat kort samen waarom Daisy over Ayala schrijft.
 3. Begrijp je Daisy beter nu je haar verklaring hebt gelezen? Leg je antwoord uit.


D

Aza en Daisy blijven ongetwijfeld vriendinnen, maar ze kunnen het zichzelf en elkaar wel wat makkelijker maken. Bedenk één tip voor Aza en één voor Daisy over hoe ze misschien op een andere manier met elkaar om kunnen gaan of meer rekening met elkaar kunnen houden, zodat hun vriendschap niet weer zo op de proef wordt gesteld.