Schildpadden tot in het oneindige: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Angststoornissen

Titel Schildpadden tot in het oneindige
Niveau boek 3
Opdracht niveau 3 | Angststoornissen
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus focus
Je leert over angststoornissen, zodat je Aza beter begrijpt.
Gemaakt door naam opdrachtmaker
Bronnen 1. 'Levenslang met dwang?', op: YouTube.com
2. 'Bizarre eters', op: YouTube.com
3. 'Levenslang met dwang?' op: Rtl.nl
4. 'Geef mij nu je angst', op: Rtl.nl
5. 'Bizarre eters', op: Rtl.nl

A

Aza moet van zichzelf dwangmatige handelingen uitvoeren, omdat ze bang is dat er anders iets zal gebeuren.

1. Wat moet Aza doen van zichzelf?
2. En wat gebeurt er volgens haar als ze dit niet doet?

Veel mensen hebben hier wel eens in meer of mindere mate last van (gehad). Zo zijn er mensen die alleen op de witte strepen van een zebrapad willen lopen en als ze het asfalt aanraken, moeten ze opnieuw beginnen met oversteken.

3. Herken je dit ook in meer of mindere mate bij jezelf? Leg je antwoord uit.


B

Voor veel mensen is het lastig om zich voor te kunnen stellen wat er in het hoofd van iemand met een angststoornis omgaat, denk maar aan Daisy.

1. Zoek naar fragmenten van mensen met een angststoornis. Je kunt hiervoor de gegeven bronnen gebruiken, maar misschien kun je zelf ook nog andere filmpjes vinden.
2. Noteer welke angsten je hebt gezien en wat de mensen zichzelf laten doen.
3. Het is heel makkelijk om tegen mensen met een angststoornis te zeggen dat ze hun dwanghandelingen gewoon niet moeten doen. Maar waarom is dit voor mensen met een dwangstoornis het moeilijkste wat er is?
4. Op de voorkant van Schildpadden tot in het oneindige staat een spiraal en in het verhaal wordt deze spiraal vaak beschreven. Beschrijf wat deze spiraal inhoudt met betrekking tot een dwangstoornis.
5. Heeft Schildpadden tot in het oneindige jou geholpen om mensen met een angststoornis beter te begrijpen? Leg je antwoord uit.


C

Schildpadden tot in het oneindige kan meer begrip oproepen voor mensen met een angststoornis, maar dan moeten mensen het boek natuurlijk wel lezen. Daarom ga jij een promotiefilmpje maken. Maak een kort filmpje (1-2 minuten) waarin je mensen enthousiast maakt om dit boek te gaan lezen. Leg in dit filmpje uit wat een angststoornis zo moeilijk maakt en leg hierbij een link naar het boek.