De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Structuur

Titel De verborgen universiteit 1: De erfenis van Richard Grenville
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Structuur
Studielast 1 à 2 uur
Werkvorm individueel
Focus proloog
Je leert de proloog van het boek beter te begrijpen.
Gemaakt door Frits Dijkstra

A

Behalve het eerste hoofdstuk ‘Vooraf’ verloopt het verhaal chronologisch. Dat eerste hoofdstuk is behoorlijk verwarrend. We noemen dat hoofdstuk een proloog. In deze opdracht leer je de proloog beter te begrijpen.

De proloog is een inleiding die alvast de belangrijke personages, omstandigheden en het thema naar voren brengt.

1. Herlees ‘Vooraf’. Welke twee mensen ontmoeten elkaar in de proloog?

2. Noem een duidelijk verschil tussen de Nicholas Rafiel uit de proloog en de Nicholas Rafiel aan Untraceable University.

3. Hoe kan het dat Rafiel zo veranderd is?

‘En jij durft mij de les te lezen? Er kleeft bloed aan je handen, Artemus. Magister.’ Rafiel spuugde het woord uit. ‘Ben je vergeten wie je hebt opgeofferd aan je ambitie?’ De gloed in Jones’ ogen werd diep, ze brandden gaten in het rokerige kroeglicht. ‘Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik mezelf dat verwijt.’ […] ‘Ik hoop één ding.’ Hij schoof van de kruk. ‘Ik hoop dat je hun gezichten ziet, iedere nacht aan je bed als je niet kunt slapen.’

4. Kun je, als je het boek uit hebt, vertellen waarom er bloed kleeft aan Artemus’ handen? Waarom (niet)?

5. Op welke vragen uit de proloog heb je nog geen antwoord?

6. Was je oordeel over Rafiel en Artemus anders geweest als je de proloog niet had gelezen?

B

De belangrijkste thema’s in het verhaal zijn: studeren, vriendschap, magie, geheimhouding. Je ziet ze in de tabel hieronder. Zoek bij elk van deze thema’s één of twee zinnen uit de proloog die erop aansluiten. Het eerste voorbeeld is al gegeven. Geef in de derde kolom een toelichting.

Thema Voorbeelden uit de proloog Toelichting
Studeren 1. “Summu cum laude afgestudeerd in de filosofie, in de kortst mogelijke tijd gepromoveerd, waarna je je onmisbaar hebt gemaakt aan de universiteit hier.” Alexa gaat studeren aan een Engelse universiteit. Ze volgt colleges, woont op kamers, ontmoet medestudenten en professoren.
2.
Vriendschap 1.
2.
Magie 1.
2.
Geheimhouding 1.
2.

C

1. Waarom heeft Natalie Koch er volgens jou voor gekozen om een proloog te schrijven? Geef antwoord in één of twee zinnen.

2. Heb je meer geleerd over het (verloop van het) verhaal nu je ‘Vooraf’ nog eens hebt gelezen? Denk aan personages, de omstandigheden en het thema. Leg je antwoord uit.