Eén mens is genoeg: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

In veel boeken maakt de hoofdpersoon een bepaalde ontwikkeling door. Meestal komt dat door een heftige gebeurtenis. De hoofdpersoon wordt daardoor gedwongen om bepaalde keuzes te maken. In dit boek is dat ook het geval. Juliette verandert door een traumatische gebeurtenis uit haar jeugd. En net wanneer het wat beter lijkt te gaan met Juliette krijgt ze opnieuw een enorme klap te verwerken. Deze opdracht ga je maken om het gedrag van Juliette beter te gaan begrijpen.

Titel Eén mens is genoeg
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus personages: Juliette
Je leert het gedrag van de hoofdpersoon doorgronden.
Gemaakt door Lotte Straatsma

Vraag A

1. Schrijf drie dingen op die je niet begrijpt aan Juliettes gedrag in deel I (na het overlijden van haar moeder).
2. Welke invloed heeft de verandering van het gedrag van Juliette op de relatie tussen haar en Louis?
3. Schrijf drie dingen op die je niet begrijpt aan Juliettes gedrag in deel II en III (na het overlijden van haar broer).
4. Waarom vindt Juliette het zo lastig dat Wilfried weet van de doodsoorzaak van haar moeder? Welke invloed heeft dat op haar contact met Wilfried?
 

Vraag B

Je kunt wel stellen dat Juliette geen gemakkelijk leven heeft: de vier mensen die een belangrijke rol in haar leven spelen, gaan dood voor haar dertigste levensjaar.

1. Neem de onderstaande tabel en vul deze verder in. De eerste rij hebben we al voorgedaan.
2. Door wiens dood wordt Juliette het meest geraakt, denk je? Licht je antwoord toe in minimaal 30 woorden.
 

Wie? Oorzaak overlijden Hoe gaat Juliette met het verlies om? Wie/wat helpt Juliette?
1. vader
2. zus Mia
3. moeder
4. broer Louis

Vraag C

Zowel na de dood van haar moeder als na de dood van Louis klapt Juliette helemaal dicht. Ze trekt zichzelf terug en praat nauwelijks met iemand.

1. Zoek op internet op wat de vijf fases van rouwverwerking inhouden en noteer deze.
2. Welke fase(s) van rouwverwerking herken je bij Juliette in deel I? Licht je antwoord toe in minimaal 50 woorden.
3. Welke fase(s) van rouwverwerking herken je bij Juliette in deel II en III? Licht je antwoord toe in minimaal 50 woorden.
4. Welke dingen die je bij A1 en A3 hebt opgeschreven worden (mogelijk) veroorzaakt door Juliettes rouw? Leg je antwoord uit.
5. Kun je Juliettes gedrag nu beter begrijpen? Leg uit waarom wel/niet.


Vraag D

Na de dood van Louis zitten Wilfried, zijn broer Etienne en diens vrouw Stella met de handen in het haar. Hoe erg ze ook hun best doen, het lukt hen niet om Juliette te bereiken en om haar verder te helpen. Op basis van de tabel die je hebt ingevuld bij B kun je hun misschien wel een tip geven. Schrijf daarom een brief naar Wilfried en zijn familie waarin je hen adviseert hoe ze Juliette mogelijkerwijs kunnen helpen na het verlies van haar broer. Je brief telt minstens 150 woorden.