Extreem luid & ongelofelijk dichtbij: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen

Titel Extreem luid & ongelooflijk dichtbij
Niveau boek niveau 4
Opdracht niveau 3 | Verhaallijnen
Studielast 2,5 uur
Werkvorm drietal
Focus verhaallijnen
Je leert onderscheid te maken tussen verschillende verhaallijnen.
Gemaakt door Janneke Blok

Deze opdracht maak je bij voorkeur samen met twee medeleerlingen, maar je kunt hem ook alleen maken. In dat geval maak je alle opdrachten alleen. Houd er rekening mee dat dit meer tijd kost.

A

De gebeurtenissen worden in dit boek bepaald niet chronologisch verteld. Bovendien is er sprake van drie verhaallijnen: een van Oskar, een van grootmoeder en een van grootvader. In deze opdracht gaan jullie onderzoeken wat deze drie verhaallijnen met elkaar te maken hebben.

  1. [samen] Spreek af wie zich bezighoudt met Oskar, wie met grootmoeder en wie met grootvader.
  2. [individueel] Een van jullie maakt een lijstje van tien belangrijke gebeurtenissen die verband houden met Oskar, een ander doet dit voor grootmoeder en de derde voor grootvader.
  3. [individueel] Zet nu de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Geef de gebeurtenissen een nummer. Nummer 1 voor de gebeurtenis die het eerst plaatsvindt en nummer 10 voor de gebeurtenis die het laatst plaatsvindt.
  4. [samen] Teken nu op één vel onder elkaar drie tijdbalken. Noteer in de bovenste balk de nummers van de gebeurtenissen die met Oskar te maken hebben, op de tweede balk de gebeurtenissen die met grootmoeder te maken hebben en op de onderste balk de gebeurtenissen die met grootvader te maken hebben. Zorg ervoor dat gebeurtenissen die tegelijk plaatsvinden precies boven elkaar staan. Verbind deze gebeurtenissen door een lijntje te trekken tussen twee of alle drie de tijdbalken.
  5. [samen] Op welke momenten raken twee of alle drie de verhaallijnen elkaar?

 

B

Ook de vormgeving van dit boek is niet standaard, zoals je dat van andere boeken gewend bent. 

  1. [individueel] Wat valt je op aan de vorm van de hoofdstukken waarin de hoofdpersoon die je bij opdracht A hebt onderzocht centraal staat? Noteer drie kenmerken.
  2. [samen] Vergelijk jullie antwoorden. Wat zeggen de verschillende vormeigenschappen over de karaktereigenschappen van de drie personages?

Voorbeeld: de (bijna) blanco pagina's in de gedeelten van grootvader staan symbool voor zijn onvermogen om te communiceren.

 

C

[samen] Zou Extreem luid & ongelooflijk dichtbij een beter of slechter boek zijn als de drie verhaallijnen en/of de vormgeving achterwege waren gelaten? Leg uit.