Wij leugenaars: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Personages

Titel Wij leugenaars
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Personages
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel of in tweetallen
Focus personages
Je leert de verhoudingen tussen personages en de invloed van personages op elkaar te doorgronden.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

Wat vind jij de twee belangrijkste kenmerken van een goede familieband? Leg je antwoord uit.

B

Cady wil weten wat er in zomer vijftien gebeurd is en hoe het komt dat ze geheugenverlies heeft. Om die oorzaak te kunnen vinden probeert ze tijdens zomer zeventien, die ze weer op het eiland doorbrengt, de ontbrekende puzzelstukjes te vinden. Ze probeert gebeurtenissen van vroeger te koppelen aan de situatie van nu.

  1. Welke acties onderneemt Cady om achter de waarheid te komen? 
  2. Er zijn veel familieleden die het Cady moeilijk maken om de waarheid te achterhalen. Daar hebben ze verschillende redenen voor. Wat zijn hun beweegredenen om haar de waarheid niet te vertellen? Noteer van ieder familielid zijn/haar persoonlijke reden.
  3. Niet alleen Cady kent de waarheid over zomer vijftien een lange tijd niet, ook de overige familieleden kennen de volledige waarheid niet. Waardoor komt dat? Noem drie redenen.

De zoektocht van Cady kun je ook een queeste noemen. Een queeste wordt wel als metafoor voor een zoektocht naar wijsheid gezien. Een kenmerk van een queeste is dat de persoon die op zoek gaat vaak iets anders vindt dan hetgeen waar hij naar zocht.

       4. Wat denkt/hoopt Cady in eerste instantie te vinden? Betrek bij je antwoord het contact dat ze heeft
           met de andere leugenaars.
       5. Wat ontdekt en leert Cady uiteindelijk tijdens de ontknoping van haar zoektocht?
       6. Leg uit dat het ongeluk in zomer vijftien eigenlijk de aanleiding is voor de problemen die Cady heeft.

C

Voldoet de familie Sinclair aan jouw ideaalbeeld? Leg je antwoord uit en gebruik daarbij minimaal twee voorbeelden uit het boek.