Wij leugenaars: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Perspectief

Titel Wij leugenaars
Niveau boek 4
Opdracht niveau 3 | Perspectief
Studielast 1 uur
Werkvorm individueel
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de werking van een onbetrouwbaar perspectief.
Gemaakt door Jildau Vrieswijk

A

Van verhalen die vanuit een ik-perspectief zijn geschreven wordt gezegd dat ze onbetrouwbaar zijn, omdat je maar één kant van het verhaal te horen krijgt.

 1. Leg uit dat dit ook geldt voor Wij leugenaars.
 2. Je kunt zelfs stellen dat dit verhaal extreem onbetrouwbaar is, omdat er van alles aan de hand is met Cady, de verteller. Noteer drie karaktereigenschappen van Cady of voorbeelden uit het verhaal waaruit blijkt dat ze geen betrouwbare verteller is.

B

 1. Noteer in de onderstaande tabel acht belangrijke gebeurtenissen uit het verhaal en leg uit waarom je voor deze gebeurtenissen hebt gekozen.
 2. Van sommige gebeurtenissen kun je aantonen dat ze echt gebeurd zijn in het verhaal en andere gebeurtenissen heeft Cady misschien wel verzonnen.
  A Verdeel de gebeurtenissen in twee categorieën ‘echt gebeurd’ en ‘verzonnen’. Noteer je antwoord in de tabel.
  B Geef bij alle gebeurtenissen aan waarom je ze in die categorie hebt gezet.
 3. Noteer vijf voorbeelden van gebeurtenissen die voor Cady waar zijn, maar die in het laatste deel van het boek toch niet waar blijken te zijn. Geef minimaal twee voorbeelden die niet in de tabel staan.
Gebeurtenis Waarom kies je deze gebeurtenis? 'Echt gebeurd' of 'verzonnen'? Verklaring

C

Niet iedereen vindt het prettig om een verhaal met een onbetrouwbare verteller te lezen. Sommige mensen vinden dat het verhaal juist extra spannend wordt door de onbetrouwbaarheid, terwijl andere het vervelend vinden dat ze niet weten of de informatie die ze krijgen wel klopt.

 1. Wat voor effect heeft het perspectief van Cady op jou als lezer? Leg je antwoord uit.
 2. Denk je dat Wij leugenaars een beter of een slechter boek geweest zou zijn als het perspectief wel betrouwbaar was? Leg je antwoord uit aan de hand van voorbeelden uit het boek.