Alles is weg: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Genre

Op scholieren.com stond ooit de volgende opmerking over een verslag van Alles is weg: 'Bij genre wordt opgemerkt dat het een non-fictie verhaal is. Dit is niet juist. Het verhaal is fictie omdat het niet precies zo gebeurd is als beschreven is. Het is geen werkelijke weergave van de gebeurtenissen, maar een bewerking. Er zijn dingen bijbedacht, dingen veranderd, op een ander moment beschreven. Het is dus fictie met inderdaad biografische elementen.'

Wat is dat eigenlijk, een genre? Bij deze opdracht ga je uitzoeken wat het is en hoe het zit bij dit boek.

Titel Alles is weg
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus genre
Je leert onderzoeken tot welk genre 'Alles is weg' behoort
Gemaakt door Cilla Geurtsen

Vraag 1


Noteer eerst eens wat volgens jullie een genre is. Vergelijk jullie antwoorden en controleer daarna jullie antwoorden in jullie literatuurboek.   


Vraag 2


Schrijf nu eens samen een paar genres op die jullie kennen.   


Vraag 3


Bestudeer vervolgens individueel de Literaire theorie over genreleer. Schrijf ieder vijf genres op die je bij Alles is weg vindt passen.   


Vraag 4


Ga nu weer samen overleggen. Tot welk genre behoort Alles is weg volgens jullie? Is er sprake van een duidelijk genre of is er sprake van een mengvorm? Leg je antwoord uit.   


Vraag 5


Ga naar de leerlingpagina van Alles is weg op deze website. Kijk onder welke genres dit boek valt. Hadden jullie dezelfde genres uitgezocht? Beschrijf dan in 50 woorden per genre waarom Alles is weg daaronder valt. Hadden jullie wat anders? Schrijf een brief aan de redactie van Lezen voor de Lijst dat ze bij het boek het verkeerde genre hebben geplaatst. Leg uit wat het juiste genre is en geef argumenten voor jullie mening. Wie weet veranderen we het wel.


(Literaire)theorie

'Genreleer', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50.