Een verhaal uit de stad Damsko: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Betekenis

 

Een verhaal uit de stad Damsko is in twee verschillende uitgaven met twee verschillende omslagen verschenen. De uitgeverij van Hassan Bahara vraagt jou een nieuw ontwerp voor het omslag te maken. Je mag gebruikmaken van foto's of ander beeldmateriaal, maar de voorkant mag niet lijken op de al bestaande omslagen.

Titel Een verhaal uit de stad Damsko
Niveau boek Niveau 1
Opdracht niveau 1 | Betekenis
Studielast 2 à 3 uur
Werkvorm individueel of tweetal
Focus betekenis
Je leert reflecteren op de werking van het omslag.
Gemaakt door Anna Schimmel

Vraag 1


[evt. samen]
Bekijk de twee bestaande omslagen hieronder en noteer bij elk omslag drie dingen die maken dat het omslag goed bij de inhoud van het boek past. Noteer bij elk omslag ook drie dingen die je minder geslaagd vindt.


Vraag 2


[individueel]
Maak zelf een nieuw omslag. Je kunt naar de mediatheek gaan om inspiratie op te doen. Bekijk een aantal omslagen om ideeën op te doen voor afbeelding, lettertype, etc.


Vraag 3


[individueel]
Schrijf bij jouw ontwerp een uitleg in 130-160 woorden waarom je voor deze beelden, kleuren en het lettertype hebt gekozen. Je moet dat duidelijk uitleggen, want jij kunt er veel geld mee verdienen als de uitgever jouw ontwerp kiest. Je tekst is dus een betogende tekst.


Vraag 4


[alléén als je samenwerkt]
Vergelijk jullie omslagen. Welk omslag vinden jullie het mooist? En welk past het beste bij het boek? Leg jullie antwoord uit.


Vraag 5


[evt. samen]
Vind je je eigen omslag beter gelukt dan de bestaande omslagen? Licht je antwoord toe.