Een verhaal uit de stad Damsko: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Perspectief

Titel Een verhaal uit de stad Damsko
Niveau boek Niveau 1
Opdracht niveau 2 | Perspectief
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus perspectief
Je leert reflecteren op de werking van het perspectief.
Gemaakt door Anna Schimmel

Vraag 1


Het perspectief van het verhaal ligt bij degene van wie je weet wat hij denkt en voelt. Bij wie ligt het perspectief in Een verhaal uit de stad Damsko?


Vraag 2


Wat verandert er als het verhaal vanuit een ander perspectief geschreven zou zijn? Kies een fragment van ongeveer 1 à 1,5 pagina waarin behalve Kader ook een vrouwelijk personage voorkomt en herschrijf dit vanuit het perspectief van een van de vrouwelijke personages (mevrouw Zeroual, Nora, Louazna of mevrouw Meertens).


Vraag 3


Lees je tekst van opdracht 2 nog eens door en beantwoord de volgende vragen:
a. Krijg je nu een ander beeld van Kader?
b. Krijg je nu een ander beeld van het vrouwelijke personage?
c. Denk je dat Een verhaal uit de stad Damsko een beter of een slechter boek zou zijn als het niet vanuit Kaders perspectief maar vanuit een ander perspectief zou zijn geschreven? Waarom?