Het zwijgen van Maria Zachea: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Wordingsgeschiedenis van een boek

Het zwijgen van Maria Zachea is gebaseerd op interviews van Judith Koelemeijer met haar ooms en tantes.

Titel Het zwijgen van Maria Zachea
Niveau boek niveau 1
Opdracht niveau 2 | Wordingsgeschiedenis van een boek
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus wordingsgeschiedenis van een boek
Je leert hoe 'oral history' of mondelinge geschiedenis gebruikt kan worden in literaire non-fictie.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 nl.wikipedia | over mondelinge geschiedenis
Bron 2 mondelingegeschiedenis.nl | website van de school voor mondelinge geschiedenis

A

Vraag 1

Bespreek met elkaar hoe Koelemeijer precies te werk is gegaan. Gebruik daarvoor in ieder geval de inleiding van het boek ('Vooraf').
Maak een lijstje van de belangrijkste stappen in het proces van het schrijven van zo’n boek dat gebaseerd is op interviews met betrokkenen. De eerste stap is nadenken over de opzet (interviews afnemen), de laatste is het afwerken van het boek. Wat zit daar allemaal tussenin?


Vraag 2

Welke invloed zouden geïnterviewden gehad (kunnen) hebben op de weergave van hun verhalen?


Vraag 3

Zien jullie het boek als een verzameling interviews met mensen die 'toevallig' familie van elkaar zijn? Of is het meer? Of misschien minder?


B

Vraag 1

Volgens een aantal recensies behoort het boek tot het genre 'oral history'. Nederlandse termen daarvoor zijn 'mondelinge geschiedenis' en 'verteld verleden'. Zoek samen op internet wat dit genre precies inhoudt. Noteer een definitie. Gebruik zo nodig de gegeven bronnen.


Vraag 2

Zoek op internet een aantal voorbeelden van mondelinge geschiedenis in Nederland.


Vraag 3

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wetenschappelijke en journalistieke 'oral history'. Bespreek samen de vragen a en b.

Vraag a:
Wat is het verschil?

Vraag b:
Tot welke categorie behoort Het zwijgen van Maria Zachea? Waarom?


C
Bekijk nog eens jullie antwoord op vraag A1.

Vraag 1

Moeten jullie het antwoord aanpassen? Doe dat dan.


Vraag 2

Geef argumenten voor jullie uiteindelijke antwoord.


Vraag 3

Vinden jullie de methode die Judith Koelemeijer heeft gebruikt een goede manier van 'geschiedschrijving' ofwel 'geschiedenis vertellen'?