Dagen van gras: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Leidmotief

In Dagen van gras speelt muziek een belangrijke rol. Het is een leidmotief in de roman. (In bron 1 kun je meer vinden over leidmotieven.) 

Titel Dagen van gras
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 1 | Leidmotief
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus leidmotief
Je leert reflecteren op de betekenis van een belangrijk motief in een roman.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 1 Leidmotief', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 114
Bron 2 interview met Philip Huff n.a.v. het verschijnen van Dagen van gras
Downloads Dagen van gras_opdr 1/2 (PDF)

A


Kies twee van de vijf vragen hieronder en beantwoord die.


Vraag 1

Van wat voor muziek houd jij het meest? Je kunt verschillende genres of soorten noemen.


Vraag 2

Is jouw muzieksmaak heel anders dan die van je ouders, je grootouders? En stemt je smaak overeen met die van leeftijdgenoten?


Vraag 3 

Luister je wel eens naar popmuziek uit de jaren zestig en zeventig?


Vraag 4

Als je zelf een instrument bespeelt: welk instrument is dat en wat voor muziek maak je?


Vraag 5

Als je zelf GEEN instrument bespeelt: droom je er wel eens van dat je (heel goed) … kunt spelen? En wat voor muziek zou je dan willen maken?

 

B


Vraag 1


Hoe komt de jonge Ben in aanraking met muziek? Denk vooral aan de personages in zijn omgeving die muziek maken of gemaakt hebben of die muziek laten horen.


Vraag 2

Muziek is een verbindende factor in verschillende relaties in de roman. Geef dat aan voor de volgende relaties tussen personages:

- de grootvader en Ben
- de moeder en de vader van Ben
- Ben en zijn moeder
- Ben en zijn vader


Vraag 3

Een van de vier relaties is niet goed. Welke is dat? Hoe wordt die slechte relatie gesymboliseerd door het motief 'muziek'?


C


Ben en Tom zijn ook op een of andere manier verbonden in muziek.


Vraag 1

Wat is Bens lievelingsmuziek? Wat is er opvallend aan zijn smaak?


Vraag 2

Is de muziek waar Tom van houdt, ongeveer dezelfde of heeft hij een andere smaak?


Vraag 3

In welke opzicht 'vinden' Tom en Ben elkaar als het om muziek gaat?


Vraag 4

Sommige mensen luisteren naar muziek én tekst, anderen horen alleen de muziek en doen niets met de tekst. Hoe is dat voor Ben?


Vraag 5

Als de band tussen Ben en Tom op noodlottige manier verbroken is, zou er – zo mag je verwachten – ook een soort verandering kunnen zijn in de muziekbeleving van Ben. Is dat ook zo? Leg uit.


Vraag 6

Hoe is de schrijver aan de titel van het boek gekomen? Vind je dit een goede titel?


D


Vraag 1

Lees bron 2 (het artikel is ook te lezen via Downloads). In dit interview zegt de schrijver: 'Je bent de muziek die je hoort.' Ben je het met hem eens? Leg uit.


Vraag 2

Waarom heeft de schrijver ervoor gekozen om de jonge Ben zo’n bijzondere muzieksmaak mee te geven?


Vraag 3

Uit welke woorden in het interview kun je afleiden dat muziek een leidmotief is in het verhaal?


Vraag 4

Welke waarde hecht Huff aan muziek in relatie tot zijn werk als schrijver?


Vraag 5

Ervaar jij dat ook zo? Vergelijk dit met wat je onder A hebt geantwoord. Is het antwoord hetzelfde?