Dagen van gras: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

In Dagen van gras wordt de periode beschreven uit het leven van Ben van Deventer van pakweg zijn negende tot zijn achttiende. Hij verandert in de loop van het verhaal. In deze opdracht ga je na hoe de hoofdpersoon verandert en waardoor dat komt.

Titel Dagen van gras
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert de ontwikkeling van een personage beschrijven en beoordelen.
Gemaakt door Jan Erik Grezel

A


Stel je voor dat er een interview met Ben in de krant komt, omdat hij na zijn verblijf in de Dwars is doorgebroken als muzikant. Bij zo’n interview, waarin iemand zelf veel aan het woord is, staat vaak een kadertekst. Daarin wordt kort beschreven wat voor persoon het is. Schrijf zo'n kadertekst van ongeveer 150 woorden, waarin je Ben karakteriseert aan de hand van uitspraken van hemzelf en anderen. Gebruik onderstaande aandachtspunten als leidraad voor je stuk.Beschrijf Ben, zoals hij is:


Vraag 1

op zijn negende, als hij nog op de basisschool zit;


Vraag 2

halverwege de middelbare school als hij veel blowt;


Vraag 3

direct na de brand in de boomhut;


Vraag 4

als hij vanuit Den Dolder naar De Dwars verhuist;


Vraag 5

als hij doorbreekt als muzikant (dit stukje moet je er dus zelf bij fantaseren).


B


De veranderingen die Ben doormaakt, hebben bepaalde oorzaken.


Vraag 1

Noem zoveel mogelijk van die oorzaken.


Vraag 2

Bekijk het lijstje dat je bij vraag 1 gemaakt hebt. Welke oorzaken zie jij als 'domme pech'?


Vraag 3

Aan welke oorzaken had Ben wel wat kunnen doen? En heeft hij dat ook wel geprobeerd?


Vraag 4

Kies een van de volgende mogelijkheden en vul de zin aan:

  • Ben heeft de psychose waarin hij terechtkomt, aan zichzelf te wijten, want …
  • Ben kan er niets aan doen dat hij psychotisch wordt, want …
  • Ben had misschien de psychose kunnen voorkomen als hij …, maar anderzijds …


C


Vraag 1

Denk eens na over de afloop en het vervolg. Is het een 'gelukkig einde' van het verhaal?


Vraag 2

Bedenk en schrijf op wat Ben hierna zou kunnen gaan doen of wat hij van plan is.


Vraag 3

Schrijf nu een eigen epiloog van pakweg 150 woorden waarin je kort vertelt hoe het uiteindelijk met Ben is gegaan in de eerste jaren van zijn volwassenheid. Blik daarin af en toe terug op wat hij tussen zijn negende en achttiende heeft meegemaakt.