Dagen van gras: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Genre

Titel Dagen van gras
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 3 | Genre
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus genre
Je leert reflecteren op het belang van genre-indeling.
Gemaakt door Jan Erik Grezel
Bron 'Genreleer: Genres binnen de epiek (verhalende teksten)', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur, Groningen, Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50

A


Vraag 1

Let jij bij het kiezen van een boek wel eens op pictogrammen of genre-icoontjes?


Vraag 2

Wat zijn volgens jou de voordelen, als je weet tot welk genre een boek behoort?


Vraag 3

Zouden er ook nadelen zijn, als je weet tot welk genre een boek behoort?

* Ja, want …
* Nee, want …


B


Vraag 1

Dagen van gras wordt getypeerd als psychologische roman en Young Adult. Er is ook wat voor te zeggen om het een ontwikkelingsroman, een probleemroman of misschien zelfs autobiografisch proza te noemen. Zoek de kenmerken van de vijf genoemde genres op, bijvoorbeeld in Basisboek literatuur (zie Bronnen). Noteer die kenmerken in de tweede kolom van de tabel hieronder.


Vraag 2

Noteer in de derde kolom waarom Dagen van gras tot het genre behoort. Licht toe met voorbeelden uit het boek.


Vraag 3

Noteer in de vierde kolom waarom Dagen van gras (eventueel) niet tot het genre behoort. Licht toe met voorbeelden uit het boek.


Vraag 4

Noteer in de vijfde kolom welke genreaanduiding volgens jou het beste past bij het boek (nummer 1) tot en met de aanduiding die het minste past (nummer 5).
Beargumeer de rangorde kort en krachtig.


C


Je hebt nu een tijdje nagedacht over genres in verband met de roman Dagen van gras. Was dat zinvol? Heb je daardoor meer inzicht gekregen in de betekenis van het boek? Geeft het je, achteraf, houvast bij de beoordeling van het boek? Beschrijf dat in ca. 100 woorden.