De tranen van Kuif den Dolder: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Inleven

In De tranen van Kuif den Dolder komt Kuif zelf niet aan het woord. Je weet alleen wat andere mensen over hem vertellen. In deze opdracht ga je je inleven in Kuif door een korte tekst te schrijven waarin Kuif zelf aan het woord is.

Deze opdracht is bedoeld als samenwerkingsopdracht, maar je kunt hem ook alleen maken. In dat geval sla je opdracht C over.

Titel De tranen van Kuif den Dolder
Niveau boek 2
Opdracht niveau 2 | Inleven
Studielast 2 slu
Werkvorm tweetal (of individueel)
Focus inleven
Je leert je inleven in de hoofdpersoon.
Gemaakt door Marlies Schouwstra
Bron Testcentrum Groei | Lijst met karaktereigenschappen

A

Open de link in bron 1. Je vindt een uitgebreide lijst met persoonlijkheidskenmerken.

Vraag 1

Noteer (individueel) de tien kenmerken die jij het best bij Kuif vindt passen. Als je woorden niet kent, gebruik je een woordenboek of -lijst of vraag je je docent om hulp.

Vraag 2

Vergelijk jullie antwoorden en probeer het eens te worden over de tien woorden die Kuif het best omschrijven.
 

B

Hieronder hebben we een paar belangrijke gebeurtenissen uit elk hoofdstuk onder elkaar gezet.

Vraag 1

Kies allebei een gebeurtenis die je leuk of interessant vindt. Zorg wel dat jullie allebei een andere gebeurtenis kiezen. Leg uit waarom je juist deze gebeurtenis leuk of interessant vindt.

Vraag 2

Schrijf een tekst van ongeveer 100 woorden waarin je de gebeurtenis beschrijft in de ik-vorm. De ik-persoon is Kuif. Herlees als dat nodig is een stukje uit het boek.
Let op:
    - Bekijk nog even jullie antwoord op opdracht A, vraag 2. Gebruik taal die bij Kuif past; vraag je af: gebruik hij korte of lange zinnen? Moeilijke of makkelijke woorden?
    - Besteed aandacht aan wat Kuif deed, voelde en dacht.


Belangrijke gebeurtenissen uit elk hoofdstuk

Hoofdstuk 1, Kuif leeft - De interviewer ontmoet Kuif den Dolder in Almere.
Hoofdstuk 2, Kuif traint - Kuif heeft voor het eerst balcontact.
Hoofdstuk 3, Kuif speelt -  Kuifs medespelers laten Kuif een loeihete kroket in één keer in zijn mond stoppen.
Hoofdstuk 4, Kuif leest  - Douwe Kiebels verandert de titels van Kuifs lievelingsboek in Schelpen die men NIET vinden kan.
Hoofdstuk 5, Kuif kijkt - Kuif zit in de dierenwinkel van Anneke naar de knaagdieren te kijken.
Hoofdstuk 6, Kuif reist - Kuif en zijn medespelers gaan naar de sauna in Antwerpen.
Hoofdstuk 7, Kuif wint - Kuif maakt zes doelpunten tegen VV Ruinen.
Hoofdstuk 8, Kuif zwijgt - De Italianen proberen Kuif te interesseren voor AC Milan.
Hoofdstuk 9, Kuif vecht - Kuif slaat Rinus Kuiper het ziekenhuis in.
Hoofdstuk 10, Kuif beslist - Kuif geneest Peer Dukels met zijn tranen OF: Kuif verlaat het veld tijdens de kampioenswedstrijd tegen Havelte.


C

Lees elkaars tekst en beantwoord de vragen.

Vraag 1

Wie van jullie heeft taal gebruikt die het beste bij Kuif past?

Vraag 2

Wie van jullie heeft de gebeurtenis het duidelijkst beschreven?

Vraag 3

Wie van jullie heeft het best beschreven wat Kuif dacht en voelde?


D

Waarom heeft de schrijver Kuif niet zelf aan het woord gelaten, denk je?