Het instituut: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Genres

Titel Het instituut
Niveau boek niveau 2
Opdracht niveau 2 | Genres
Studielast 2 uur
Werkvorm tweetal
Focus genres
Je leert reflecteren op het genre van een boek.
Gemaakt door Anne de Koning
Bron 1 vincentbijlo.com | website van de auteur
Bron 2 nrc.nl | interview met Vincent Bijlo over Het instituut

Vraag 1

Noteer zoveel mogelijk genres die jullie kennen.


Vraag 2

Het instituut zou tot meerdere genres kunnen behoren. Zoek in het Basisboek literatuur (zie Literaire theorie) de onderstaande genres op en noteer bij elk genre zoveel mogelijk redenen om Het instituut wel, of juist niet, tot dat genre te rekenen. Lees ook bron 1 en 2.

a. autobiografie
b. biografie
c. dagboek
d. ontwikkelingsroman
e. schelmenroman

Vraag 3

Tot welk genre behoort Het instituut volgens jullie? Is er sprake van één duidelijk herkenbaar genre of is er eerder sprake van een mengvorm?


Vraag 4

Bespreek samen de volgende stellingen en noteer vervolgens een korte, individuele reactie op elke stelling.

A. Voor mij maakt het niet uit tot welk genre een boek behoort; het moet gewoon interessant zijn.
B. Als je weet dat een boek op waarheid is gebaseerd, lees je het anders dan een verhaal dat helemaal verzonnen is.
C. Nu ik wat meer weet over genres, houd ik daar rekening mee bij het volgende boek dat ik lees.

(Literaire) theorie

'Genreleer', in: Joke van Balen e.a., Basisboek literatuur. Groningen: Uitgeverij kleine Uil, 2009, p. 30-50.