Hoe duur was de suiker?: Opdracht

Opdracht niveau 1 | Personages 1

Titel Hoe duur was de suiker
Niveau boek 2
Opdracht niveau 1/1 | personages
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert je inleven in een van de personages.
Gemaakt door Janneke Blok

A

Maak de volgende zinnen af:

  1. Ik kon het best meeleven met …, want …
  2. Ik kon het minst meeleven met …, want …
  3. Ik voelde de meeste sympathie voor …, want …
  4. Ik vond … het meest interessante personage om over te lezen, want …
  5. Ik zou wel meer te weten willen komen over …, want …

 

B

Over niet alle personages in Hoe duur was de suiker? kom je als lezer even veel te weten. Een leerling op scholieren.com merkt dan ook terecht op:

'Ik dacht dat het puur en alleen maar over slaven ging. Toen ik het boek gelezen had, merkte ik dat de roman helemaal niet puur over slaven gaat, maar vooral over een rijke blanke familie die in die tijd leefde. Er werd duidelijk beschreven hoe zij leefden, maar minder duidelijk hoe de slaven leefden.'

Je gaat daarom net als Elza een brief schrijven over wat ze allemaal meemaken tijdens hun tijdelijke verblijf in Nederland (zie p. 141-148), maar dan vanuit Alex, de slaaf van Rutger. Doe het zo:

  • Zet rechts bovenaan de plaatsnaam en de datum van de brief.
  • Begin je brief met een passende aanhef. Kies een van de andere slaven in Suriname aan wie Alex de brief richt.
  • Schrijf de brief in de ik-vorm. Beschrijf vanuit Alex wat er voor hem allemaal zo anders is in Holland in vergelijking met Suriname. Herlees zo nodig p. 152 over hoe de andere slaven reageren op wat Alex bij terugkomst vertelt over Holland.
  • Je brief is minimaal 300 woorden lang.
  • Sluit je brief af met een passende groet.