Hoe duur was de suiker?: Opdracht

Opdracht niveau 2 | Personages

'Goed en kwaad zijn niet absoluut, het is een afspraak die in elke tijd weer anders is.'
Joost Conijn, kunstenaar, in: NRC Handelsblad, 11 september 2012

Titel Hoe duur was de suiker
Niveau boek 2
Opdracht niveau 2 | Personages
Studielast 1,5 uur
Werkvorm individueel
Focus personages
Je leert reflecteren op de manier waarop de schrijver de personages vormgeeft.
Gemaakt door Janneke Blok

A

In oorlogsboeken worden personages vaak verdeeld in 'goed' en 'slecht'. Zo zijn de personages in oorlogsboeken die aan de kant van Hitler staan 'slecht'. Vaak overwinnen de 'goeden'. Hoe duur was de suiker? is weliswaar geen oorlogsboek, maar wel een boek waarin sprake is van een hevige strijd: tussen blanken en zwarten. Neem onderstaande tabel over en vul deze verder in. 

B

Beantwoord nu de volgende vragen.

Vraag 1

Wie vond jij het moeilijkst in te delen in 'goed' of 'fout'? Waar lag dat aan?

Vraag 2

Herlees de uitspraak van Joost Conijn bovenaan deze opdracht. Ben jij het met hem eens? Zijn er personages in Hoe duur was de suiker? die dingen doen die toen ‘goed’ waren, maar die je nu zou afkeuren, of andersom?

Vraag 3

Met wie kon jij je het best identificeren? Waarom?

Vraag 4

Heeft de schrijfster op deze manier een bepaalde boodschap willen overbrengen, denk je? Leg uit.

Vraag 5

Geldt dat ook voor hoe het met bepaalde personages afloopt? Leg je antwoord uit.