Hoe duur was de suiker?: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Betekenis

Titel Hoe duur was de suiker
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Betekenis
Studielast 3 uur
Werkvorm individueel
Focus betekenis
Je leert een vergelijking te maken tussen boek en film.
Gemaakt door Janneke Blok

Bekijk eerst de film en beantwoord daarna onderstaande vragen. TIP: Maak tijdens het kijken van de film alvast aantekeningen van de belangrijkste verschillen die je opvallen tussen de film en het boek.

Vraag 1

Probeer je voor te stellen dat je het boek niet hebt gelezen. Wat vind jij van de film als film? Kies ten minste drie beoordelingswoorden en licht je keuze toe aan de hand van één of meer voorbeelden uit de film.
Kies uit: indrukwekkend - verdrietig - grappig - saai - verrassend - realistisch - (on)geloofwaardig - moeilijk - herkenbaar - spannend - ontroerend - schokkend - gewoon - origineel - leerzaam - vreemd - iets anders, namelijk …

Vraag 2

Breng de belangrijkste verschillen tussen het boek en de film in kaart. Gebruik hiervoor onderstaande tabel.

Vraag 3

Wat vind je van de film als verfilming van het boek? Wat vind je ervan dat de regisseur zich bepaalde vrijheden heeft gepermitteerd bij het omzetten van het verhaal van boek naar film?

Vraag 4

Wat vond je beter, het boek of de film? Licht je antwoord toe aan de hand van het schema bij vraag 2.

Vraag 5

Cynthia McLeod zegt in een interview: 'Mijn bedoeling was om op een makkelijke manier aan Surinamers te vertellen hoe het echt was in de tijd.' Welke van de twee is daarin het best geslaagd volgens jou, de film of het boek? Leg uit.

Boek Film Effect
Titel mét vraagteken zonder vraagteken
Vertelinstantie
Hoofdperso(o)n(en)
Uitwerking gevoelens / gedachten
Heftigheid
...