Hoe duur was de suiker?: Opdracht

Opdracht niveau 3 | Kwesties

Titel Hoe duur was de suiker
Niveau boek 2
Opdracht niveau 3 | Kwesties
Studielast 2 uur
Werkvorm individueel
Focus kwesties
Je leert een zaak van verschillende kanten bekijken.
Gemaakt door Janneke Blok

A

Het woord 'neger' wordt in Hoe duur was de suiker? uit 1987 nog veelvuldig gebruikt, maar dat is vandaag de dag eigenlijk onmogelijk geworden. Noteer of je het met de volgende stellingen eens of oneens bent en beargumenteer je keuze in maximaal twee zinnen.

  • Ik vind het goed dat de productnaam 'negerzoenen' is veranderd in 'zoenen'.
  • Ik vind dat de traditionele 'Zwarte Pieten' moeten plaatsmaken voor schoorsteenpieten, gekleurde of witte pieten.
  • Ik vind het goed dat het Rijksmuseum woorden als 'neger', 'eskimo' en 'indiaan' in de titels van kunstwerken heeft geschrapt. Bijvoorbeeld: de 'negerbediende' op het schilderij van Johannes Mijtens rechstonder is nu een 'jonge zwarte bediende' geworden.

B

In Hoe duur was de suiker? wordt op een gegeven moment het korps 'Zwarte Jagers' opgericht. Dit is het leger – bestaande uit slaven – dat het gaat opnemen tegen de Boni-negers, omdat het Nederlandse leger niet tegen hen is opgewassen. Slaaf Alex confronteert Rutger echter met een voldongen feit:

'Rutger keek nadenkend naar Alex. Wat kon hij zeggen. Alex had gelijk. Geen blanke zou de zaak ooit van deze kant bekijken. Men dacht dat men de slaven een groot genoegen deed, want men stelde hen immers de zo begeerde vrijheid in het vooruitzicht. Maar als hij Alex zo hoorde, dan hadden deze negers het heel moeilijk.' (p. 178) 

Vraag 1

Herlees zo nodig hoofdstuk IX, waaruit bovenstaande passage afkomstig is. Waarom hebben de zwarte mensen het hier zo moeilijk mee?

Vraag 2

Waarom realiseren de witte mensen zich dat onvoldoende, denk je?

Vraag 3

De witte mensen hebben andere belangen dan de zwarte.
a. Wat zijn de belangen van de witte mensen?
b. Wat zijn de belangen van de zwarte mensen?

Vraag 4

Wiens belangen vind jij het duidelijkst naar voren komen in Hoe duur was de suiker?: die van de witte of van de zwarte mensen? Leg je antwoord uit met voorbeelden uit het boek.
 

C

Schrijf een betoog van circa 400 woorden waarin je een van onderstaande stellingen verdedigt. Besteed in één alinea van je betoog aandacht aan het woord 'neger' dat McLeod gebruikt om de zwarte mensen op het eiland aan te duiden.

  • Ik vind dat de schrijfster erin is geslaagd om de Surinamers te vertellen hoe het echt was in die tijd.
  • Ik vind dat de schrijfster er niet in is geslaagd om de Surinamers te verteller hoe het echt was in die tijd.